Sõnajalad süüdistavad ametnikke kuriteos

Eleon Green juhatuse liikmed Oleg ja Andres Sõnajalg esitlevad TTJA-le esitatavaid selgitusi Aidu tuulepargi osas.

FOTO: Mihkel Maripuu

Vendade Oleg ja Andres Sõnajala arendatavat Aidu tuuleparki esindavad vandeadvokaadid saatsid riigiprokuratuurile kuriteokaebuse, sest tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve ameti (TTJA) ametnikud on teinud nende hinnangul teadvalt ebaseadusliku otsuse.

Mäletatavasti tegi TTJA paar nädalat tagasi Eleon Greenile ettekirjutuse eemaldada Aidu tuuleparki püstitatud tuulikult nr 5 labad, mis segavad ka mittetöötavas olekus riigikaitse eelhoiatussüsteemi töövõimet. Labade alla võtmiseks anti tuulearendajatele aega kuus kuud ettekirjutuse tegemisest.

Kuriteokaebuses kirjutavad vandeadvokaadid Erki Kergandberg ja Silja Holsmer, et TTJA ehitusosakonna juhataja Kati Tamtik on riikliku järelevalve menetluse raames teinud Eleon Greeni suhtes teadvalt ebaseadusliku otsuse, millega on tekitatud oluline varaline kahju, kokku vähemalt summas 5 miljonit eurot.

Riikliku järelevalve ebaseadusliku teostamise eest võimaldab karistusseadustik järelevalve käigus teadvalt ebaseadusliku otsuse teinud isikuid karistada rahalise karistuse või kuni viieaastase vangistusega, kui sellega on tekitatud oluline varaline kahju või põhjustatud muu raske tagajärg.

Eleoni tuulikud Taani omadest paremad

Riigiprokuratuurile saadetud kaebuses selgitatakse, et TTJA ametnikele oli juba eelmisel kevadel esitatud pädeva asutuse dokument, mis kinnitab, et seisev tuulik ei vähenda riigikaitseliste süsteemide töövõimet.

Samuti näitavat Eleon Greeni tellitud rahvusvahelise ja sõltumatu ekspertbüroo analüüs, et isegi töötavatena omavad vaidlusalused nii kaks Eleoni tuulikut kui kogu Aidu tuulepark 30 Eleon tuulikutega kordades väiksemat negatiivset mõju kui kaitseministeeriumi poolt heaks kiidetud 33 Vestase tuulikut.

Aidu tuuleparki arendava Eleon Greeni juhi Andres Sõnajala sõnul oli TTJA varjus tegutsevate ametnike tegevusplaan aastaid üles ehitatud eeldusele, et varasemalt kõrguspiiranguta kooskõlastatud ja 2015. aastast ehitatud tuulepargil ei tohi ühtäkki olla mitte mingisuguseid mõjusid riigikaitsesüsteemidele.

Sügisel jõustus riigikohtus lahend, mis kinnitas Eleon Greeni ehituslubade tähtajatut kehtivust ning Sõnajala sõnul peab kaitseministeerium leppima mõjude suurusega, mille see on varem kooskõlastanud.

«Piltlikult öeldes hüppas Kati Tamtiku jaoks tuulikute lubatud kõrgus hoobilt nullist 185 meetrini. Ilma kahtluseta on tegemist teadvalt valeotsuse tegemisega, kui ettekirjutuse tegemisel tuginetakse väärale seisukohale, et kahe Aidus püsti oleva Eleoni mõjud on kokku suuremad kooskõlastatud 33 Vestasega tuulepargi kogumõjust,» ütles ta.

«Novembris valminud rahvusvaheline võrdlev mõjuanalüüs tõendab otse vastupidist. Riigisaladuseks tembeldatud dokumendid Kaitseministeeriumi esindaja väitel sellist võrdlevat analüüsi ei käsitle. Kati Tamtik oli sellest teadlik, sest omas juurdepääsu neile dokumentidele,» lisas Sõnajalg.

Kuriteokaebuse koostamine algas ettevõtte teatel eelmise nädala esmaspäeval kohe, kui selgus, et ametnikud olid teadlikult koostanud ebaseadusliku otsuse. «Materjal on mahukas, sadu lehekülgi. Advokaadid on töötanud kaks nädalat. Samas on asja põhiolemus lihtne. Ametnikud panevad teatud info osas oma silmad kinni ja teevad näo, et nad seda ei tea. Vaadates millised sündmused Eesti energeetikas aset leiavad, ei ole selline sihilik eraettevõtjate vaenamine juhuslik,» rääkis Sõnajalg.

Aidu tuulepargi teemaplaneeringu ja kaitseministeeriumi kooskõlastuse alusel on lubatud Aidu tuuleparki arendajal püstitada olemasolevast maapinnast kuni 185 m kõrgused Vestas V112 tuulikud.

Eleon Green OÜ on asunud Aidu tuuleparki püstitama aga orienteeruvalt 200 m kõrguseid väidetavalt Eleon 3M116 tüüpi tuulikuid, mille alla rajatud ca 20 m kõrgused killustikukuhjad, kuid mille kohta arendajal puudub nõuetekohane dokumentatsioon.

Kokku on tuuliku nr 4 ja 5 kogukõrgus olemasolevast maapinnast 220 m. Planeeritud tuulepark asub riigikaitse eelhoiatussüsteemide tööalas ning seetõttu on tuulikute lubatud parameetrite järgmine olulise tähtsusega. Lisaks on TTJA tuvastanud, et püstitatud tuulikud ei vasta nende ehitamise aluseks olnud projektdokumentatsioonile.

Allikas: Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet

Tagasi üles