Konkurentsiamet: Tallinna Vesi tahtis 10 miljoniga külma teha

Kraanivesi.

FOTO: Toomas Huik

Konkurentsiamet ei nõustu Tallinna Vee esitatud veeteenuse hinna arvutamise aluseks olevate kuludega ning leiab, et ettevõte on prognoosinud ülemäärast kulu ligi 10 miljoni euro ulatuses.

Konkurentsiamet jättis teisipäeval Tallinna Vesi hinnataotluse Tallinna ja Saue linna piirkonna veeteenuste hindade osas kooskõlastamata. 

Hinnataotluse kohaselt taotles Tallinna Vesi veeteenuse hinnaga teenitavaks müügituluks 44,5 miljonit eurot. Konkurentsiamet hindas tarbijatele rakendatava hinnaga teenitavaks põhjendatud müügitulu piiriks 34,5 miljonit eurot, teatas amet.

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse järgi ei ole põhjendatud veeteenuse hinnas ülemääraselt prognoositud saastetasu ja erakorraline kulumikomponent, mis ei põhine ettevõtja investeeritud kapitalil. Seega ei kooskõlastanud konkurentsiamet ettevõtja taotletud vee ning reovee ärajuhtimise ja puhastamise teenuse hindasid.

Tallinna Vesi võib otsuse osas esitada 30 päeva jooksul vaide kas konkurentsiametile või kaebuse Tallinna halduskohtule. Ettevõte teatas kolmapäeval, et tutvub praegu lähemalt konkurentsiameti poolt esitatud põhjendustega veeteenuse hindade kooskõlastamata jätmisele ja langetab seejärel otsuse vaide või kaebuse esitamise osas.

Konkurentsiamet kooskõlastas samas hinnataotluses sisaldunud monopoolse teenusega seotud lisateenuste hinnad, mille osas seadusega vastuolu ei tuvastatud.

Tagasi üles