Konkurentsiamet jättis Tallinna Vee tariifid kooskõlastamata

Kraanivesi.

FOTO: Toomas Huik

Konkurentsiamet ei kooskõlastanud Tallinna Vee veeteenuse hindasid nii Tallinnas kui ka Saue linnas, kuid samas kooskõlastas lisateenuste hinnad.

Tallinna Vesi tutvub praegu lähemalt konkurentsiameti poolt esitatud põhjendustega veeteenuse hindade kooskõlastamata jätmisele ja langetab seejärel otsuse vaide või kaebuse esitamise osas, teatas ettevõte börsile. 

Kuni konkurentsiamet ei ole uusi veeteenuse hindu kooskõlastanud ega muul viisil kehtestanud, kehtivad senised veeteenuse hinnad.

Tallinna Vesi võib otsuse osas esitada 30 päeva jooksul vaide kas konkurentsiametile või kaebuse Tallinna Halduskohtule. 

Ettevõte ootab seejuures jätkuvalt ka otsust käimasolevast rahvusvahelisest vahekohtumenetlusest, kus AS Tallinna Vesi ja United Utilities B.V. on esitanud riigi vastu kahju hüvitamise nõude Eesti ja Hollandi vahelise investeeringute soodustamise ja vastastikuse kaitse lepingu alusel. 

Tagasi üles