Harjumaa kolmele bussiveohankele tegid pakkumised viis ettevõtet

Pildil Atko Harjumaa liinide buss Balti jaamas.

FOTO: Mihkel Maripuu

MTÜ Harjumaa Ühistranspordikeskuse kolmele riigihankele Harjumaa ida-, lääne- ja lõunasuuna avalikele liinidele sõitjateveo teenuse osutaja leidmiseks laekusid esmaspäeval olnud tähtajaks pakkumised kokku viielt bussivedajalt.

Harjumaa Ühistranspordikeskuse tegevdirektor Ago Kokser ütles BNS-ile, et kõik esitatud pakkumised olid üksikpakkumised.

Hanke võitjad hakkavad osaliselt sõitjaid vedama Hispaania riigiga sõlmitud CO2 kvootide müügilepingu alusel soetatud teise klassi maakonnaliini bussidega Iveco Irisbus Crossway. Idasuuna liinidel annab maanteeamet vedaja käsutusse 14 bussi, lõunasuuna liinidel 18 bussi ja läänesuuna liinidel 26 bussi. Kokser ütles, et maanteeametile tagastatakse vedaja kasutusse antavad bussid ametiga sõlmitava lepingu alusel.

Idasuuna liinide hankele tegid pakkumised Automen OÜ, Sebe AS, Mulgi Reisid AS ja Harjumaa Liinid AS. «Hinnapakkumised olid vahemikus 0,755–0,916 eurot kilomeeter,» lausus Kokser.

Läänesuunal esitasid pakkumised Automen, Sebe, Mulgi Reisid, Harjumaa Liinid ja Atko Liinid AS ning pakkumiste maksumus jäi Kokseri sõnul vahemikku 0,747–0,932 eurot kilomeeter.

«Lõunasuunal esitasid pakkumised Automen, Sebe, Mulgi Reisid ja Harjumaa Liinid. Hinnapakkumine oli vahemikus 0,6639–0,899 eurot kilomeeter,» ütles ta.

Idasuuna bussiliinide hankes vaidlustas Järve Bussipark AS tänavu juulis hankedokumendid ja hanketeate. Riigihangete vaidlustuskomisjon rahuldas juuli lõpus vaidlustuse osaliselt ja kohustas hankijat viima õigusaktidega kooskõlla hankedokumentide lisas oleva Harju maakonna idasuuna avaliku teenindamise lepingu.

Järva Bussipark tõi esitatud vaidlustuses muu hulgas välja, et hankija nõutav tagatis 100 000 eurot on ebamõistlikult suur ja põhjendamatu, samuti, et hanke alusdokumentides pole toodud riigihanke eeldatavat maksumust. Samuti oli vaidlustaja seisukohal, et hankedokumentide lisas toodud avaliku teenindamise lepingu tingimused ja riigivara kasutusse andmise lepingu tingimused ei ole kooskõlas ühistranspordiseadusega, kuna busside kasutusse andmine ei ole sätestatud avaliku teenindamise lepingus, vaid eraldiseisvas riigivara kasutusse andmise lepingus.

Kokseri sõnul pole esmaspäeva seisuga rohkem vaidlustusi esitatud.

«Seda, mis saab edasi, on väga raske ennustada,» ütles Kokser.

Ta märkis, et pakkumiste analüüs võtab omajagu aega.

«Aga loodan, et paari nädala jooksul selguvad ka hangete võitjad,»

ütles Kokser.

Harjumaa Ühistranspordikeskus tellib hankelepinguga sõitjateveo teenust avaliku teenindamise lepingu alusel Harjumaa ida-, lääne- ja lõunasuuna avalikel liinidel kaheksa aasta jooksul.

Idasuuna liiniveohanke maht on eeldatavalt kokku 9,64 miljonit kilomeetrit, lõunasuuna hankel 12,1 miljonit ja läänesuuna hankel 14,4 miljonit kilomeetrit.

Harjumaa lääne- ja lõunasuunal teenindab praegu reisijaid Hansabussi Gruppi kuuluv Mulgi Reisid, idasuunal Atko Gruppi kuuluv Harjumaa Liinid.

Tagasi üles