Riik võlgneb sidefirmadele jälitusteenuse eest 1,5 miljonit eurot

FOTO: Teet Malsroos/Õhtuleht

2013. aasta riigieelarve eelnõust selgub, et majandus- ja kommunikatsiooniministeerium pole mitu aastat hüvitanud sidefirmadele kulusid jälitustegevuse võimaldamise eest.

Ministeeriumi sideosakonna juhataja Tõnu Nirk ütles, et jälitustegevuse kulud on tekkinud sellest, et 2005. aastal jõustunud elektroonilise side seadus kohustab sideettevõtjaid võimaldama riigi jälitus- või julgeolekuasutusele juurdepääsu sidevõrgule ja selle andmetele. Seda puhkudeks, kui asutused taotlevad sideteenuse kasutajate suhtes jälitustoimingute teostamist või sõnumi saladuse õiguse piiramist.

Jälitustegevuse võimaldamine toob sideettevõtjatele aga kaasa lisakulud tehnikapargi turvaliseks pidamiseks ja logide säilitamiseks.

Vastavalt seadusele kaetaksegi tekkinud kulud just majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi eelarvest, aga kuna viimases neljas riigieelarves pole selleks raha eraldatud, on 1,5 miljoni väärtuses kulusid endiselt hüvitamata.

«Korrektne ei ole siinkohal rääkida ka võlast, vaid sideettevõtjate tehtud kuludest. Seadus sätestab, et kulud hüvitatakse sideettevõtjatele ajatatuna 10 aasta jooksul kulutuste tegemisest,» ütles Nirk.

Kas kulud hüvitatakse järgmisel aastal, selgub pärast 2013. aasta riigieelarve vastuvõtmist.
 

Tagasi üles