Juhtivad riigid tahavad endiselt võõrtööjõudu

FOTO: Postimees

Vaatamata majanduslangusele ning sellest tulenevale värbamis- ja palgakulude survele huvituvad juhtivate tööstusriikide ettevõtted endiselt välismaiste oskustööliste värbamisest, näitab KPMG Internationali 11 riigi ettevõtetes läbi viidud uuring.

Uuringus, milles küsitleti 260 tippjuhti erinevatelt kontinentidelt, arvas 82 protsenti vastanutest, et tööjõu liikuvus annab suurema valikuvõimaluse andekate töötajate leidmiseks ning 73 protsenti ütles, et see lubab värvata paremaid töötajaid.

69 protsendi arvates suurendab välisriikide töötajate värbamine globaalsete turgude mõistmist; välistöötajate rolli ettevõtte globaalse mentaliteedi arendamisel hindas 76 protsenti vastanutest.

«Inimeste liikumise vallas võime üheaegselt näha vastandlikke suundumusi - üle maailma tehakse pingutusi kodumaise tööjõu kaitsmiseks, samas kui esmakordselt põlvkonna jooksul on tööpuudus ja majanduskriis tekitamas arenenud riikide haritud ja professionaalses tööjõus kiusatust otsida kohti, kus olukord ja perspektiiv on helgemad,» ütles KPMG Baltics AS maksuvaldkonna juht Joel Zernask.

Zernaski sõnul näitab uuring, et keskmises ja pikas perspektiivis jäävad rahvusvahelised ettevõtted sõltuma inimeste liikumisest riigist riiki. Ettevõtjad kutsuvad riike üles lisaks tööjõu maksusoodustuste rakendamisele kõrvaldama immigratsioonipiiranguid, mis meelitaks ettevõtteid uutesse riikidesse.

Euroopa riikides eelistatakse esmajärjekorras teistest Euroopa riikidest pärit töötajaid, kuid välismaalastest on näiteks Ühendkuningriikide ettevõtetes enim esindatud austraallased (12 protsenti) ning indialased ja prantslased (mõlemat 11 protsenti). USA ettevõtetes on enim Ühendkuningriikidest (14 protsenti), Indiast (9) ning Hiinast ja Saksamaalt (7) pärit töötajaid. Aasia ja Vaikse ookeani piirkonna ettevõtted kalduvad valima välismaiseid töötajaid väiksemast hulgast riikidest. Näiteks Jaapanis tegutsevates ettevõtetes on olulisel määral töölisi Austraaliast (16 protsenti välismaa tööjõust) ning Koreast ja Taivanilt (mõlemast 14 protsenti).

Kolmeaastases ettevaates on mitmes riigis näha suuri muutusi välistööjõu osas. Näiteks Ühendkuningriigis on näha Austraalia mõju kiiret langust Hiinast, Indiast ja Hongkongist, aga samuti Ida-Euroopast pärit kvalifitseeritud tööjõu arvelt. Ida-Euroopa töötajate osakaalu märgatavat suurenemist ennustavad ka Hispaania ettevõtjad.

Tagasi üles