Juhani puukoolist avastati ohtliku viljapuu-bakterpõletiku kolle

Sel õunapuul ei näi haigust olevat. FOTO: Arvo Meeks

Põllumajandusamet tuvastas ohtliku taimekahjustaja viljapuu-bakterpõletiku (Erwinia amylovora) Juhani Puukooli õuna- ja pirniistikutel, kevadel ostetud pirnipuudel kahes eraaias Viljandimaal ja Lääne-Virumaal ning õunapuudel tootmisaias Jõgevamaal.


Ohtlik taimekahjustaja tuvastati korralise monitooringu ja eraisikute pöördumiste alusel tehtud kontrollimiste käigus. Kõikides kolletes on rakendamisel kohustuslikud tõrjeabinõud.

Lisaks tõrjemeetmetele tegeleb amet edasi kahjustaja päritolu ja leviku väljaselgitamisega ning palub kõigil, kes on ostnud Juhani Puukoolist (Plantex AS) pärit õuna- või pirnipuu istikuid, teavitada sellest oma maakonna põllumajandusameti taimetervise inspektorit.

Viljapuu-bakterpõletik tuvastati esimest korda selle aasta juulis ühes eraaias Viljandimaal. Kõikide võetud proovide analüüsivastused pole veel laekunud.

Neil, kes ostetud taimedel seni viljapuu-bakterpõletikule omaseid tunnuseid märganud ei ole, tuleks puid tähelepanelikult jälgida ka järgmistel kasvuperioodidel ning teavitada kahtluse korral kohe oma maakonna põllumajandusameti keskuse taimetervise inspektorit. Viljapuu-bakterpõletikuga nakatunud taimedel muutuvad õied, lehed ja viljad esmalt hallikasroheliseks ja siis pruuniks, kuid ei varise.

Inspektorite kontaktandmed ja lisateave ohtliku taimekahjustaja kohta on üleval põllumajandusameti veebilehel.

Mida teha, kui olete ostnud ajavahemikul 1. augustist 2011 kuni 16. juulini 2012 Juhani puukooli istikuäridest pirni- või õunapuu ning märkate nimetatud taimedel viljapuu-bakterpõletiku tunnuseid:

* Kahtluse korral on võimalik eelnevalt saata piltmaterjali/küsimusi põllumajandusametile aadressil riina.koidumaa@pma.agri.ee ja telefonil 6 712 641/50 41 855 või Juhani Puukooli aadressil vbp@juhanipuukool.ee .

* Saastumiskahtluse korral tuleb taim välja kaevata, pakkida kilekotti (vältides kokkupuudet teiste peremeestaimedega) ning tuua koheselt lähimasse puukooli istikuärisse.

* Lisaks taimele tuleb kaasa võtta taimepass (etikett, näidis alloleval pildil) ja ostutšekk.

* Ei ole otstarbekas välja kaevata ega muul viisil hävitada teisi samas aias kasvavaid viljapuid ega viljapuu-bakterpõletiku peremeestaimi (pihlakad, viirpuud, tuhkpuud, ebaküdooniad, toompihlakad). Tõenäosus, et teie aias on viljapuu-bakterpõletiku nakkuskolle, on kaduvväike.

* Viljapuu-bakterpõletiku edasise leviku tõkestamiseks tuleks peremeestaimi siiski jälgida. Okste lõikamiseks ja heki pügamiseks kasutada desinfitseeritud töövahendeid.

AS Plantex ostab 16. septembrini tagasi Juhani istikuäridest ajavahemikul 1. augustist 2011 kuni 16. juulini 2012 ostetud viljapuu bakterpõletiku kahtlusega pirni- ja õunapuud.

Kuidas viljapuu-bakterpõletik ära tunda?

* Haigestunud võrsetipu põlvjalt allapoole paindumine (nn. «karjusekepi»sümptom).
*Haiguse kahjustus sarnaneb põletuskahjustusega— taimede lehed, õied ja viljad muutuvad pruuniks või mustaks, kuid ei varise.
* Haigestunud taimeosadest bakterilima eritumine, eriti niiske ilmaga.
* Haiguse tunnused avalduvad suve teises pooles, seega viljapuu-bakterpõletikku nakatunud taimed peavad olema käesolevaks ajaks juba selgelt väljakujunenud haigustunnustega. 

Toimetus ootab lugejate küsimusi
Saada
Tagasi üles
Back