Üks küsimus: kas tööandja võib vallandada raseda töötaja

FOTO: Tööinspektsioon

Tarbija24 avaldab ühe tööinspektsioonile esitatud küsimuse koos juristipoolse vastusega. Sel korral on teemaks lapseootel naise vallandamine.


Küsimus

Kas tööandja võib lahti lasta raseda töötaja? Katseaja lõpuni on jäänud kaks kuud.

Vastab tööinspektsiooni tööinspektor-jurist Kaia Taal

Rasedaga on katseajal töölepingu lõpetamine võimalik, kuid kindlasti peab jälgima järgnevat: tööandja ei või töölepingut üles öelda põhjusel, et töötaja on rase või töötajal on õigus saada rasedus- ja sünnituspuhkust (töölepingu seadus § 92 lg 1). Kui tööandja lõpetab töölepingu töötajaga, kes on rase või kasvatab alla kolmeaastast last, loetakse, et tööleping on üles öeldud nimetatud põhjustel ja seetõttu on keelatud.

Seega peab tööandja olema valmis asjaolusid tõendama, et ta ütles töölepingu üles töölepingu seaduses lubatud alusel ja põhjendama ülesütlemisavalduses töötajale ülesütlemise alust.

Tööandja ei või töölepingut üles öelda töötaja töövõime vähenemise tõttu rasedaga või naisega, kellel on õigus saada rasedus- ja sünnituspuhkust. Raseda töötaja koondamine on lubatud üksnes tööandja tegevuse lõppemisel, tööandja pankroti väljakuulutamisel, kui tööandja tegevus lõpeb, või pankrotimenetluse lõpetamisel, pankrotti välja kuulutamata, raugemise tõttu.

Eeltoodut kohaldatakse üksnes juhul, kui töötaja on teavitanud tööandjat oma rasedusest või rasedus- ja sünnituspuhkuse õigusest enne ülesütlemisavalduse kättesaamist või 14 kalendripäeva jooksul pärast seda. Tööandja nõudmisel peab töötaja esitama rasedust kinnitava arsti või ämmaemanda tõendi (töölepingu seadus § 93 lg 3).

Toimetus ootab lugejate küsimusi
Saada
Tagasi üles
Back