Iga teine inimene teenib kriisi algusaja tasemest vähem

Kõige enam on keskmine palk tõusnud energiasektoris, kus saab tööd aga vaid üks protsent eestimaalastest.

FOTO: Peeter Langovits

Statistikaameti palga- ning töökohtade statistika kohaselt oli mullu keskmine palk 2008. aasta tasemest madalam sektorites, kus on hõivatud ligi 47 protsenti töötajatest. Kõige enam vähenesid avaliku halduse ning riigikaitse töötajate, ehitajate, teenindajate ja haridustöötajate palgad.

Ehkki keskmine palk mullu tõusis, olid palgamuutused sõltuvalt tegevusalast väga erinevad. Nii näiteks pidasid kriisile kõige paremini vastu elektrienergia sektori keskmised palgad, mis olid mullu 20 protsenti kõrgemad kui 2008. aastal, «muude teenindavate tegevuste» alla liigitatavate ametikohtade puhul olid palgad kolme aasta tagusega võrreldes aga ligi 20 protsenti madalamad.

Tegevusala20082011Muutus, %Mitu protsenti eestimaalastest sektoris töötab*
Elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine989119020,37%1%
Mäetööstus958108413,16%1%
Info ja side129413967,89%3%
Kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus97510396,55%4%
Töötlev tööstus7537996,15%19%
Haldus- ja abitegevused7397694,11%6%
Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük6806982,59%2%
Hulgi- ja jaekaubandus; mootorsõidukite ja mootorrataste remont7887981,25%15%
Kunst, meelelahutus ja vaba aeg6616660,80%2%
Palk mullu kõrgem kui 2008. a:53%
     
Veevarustus; kanalisatsioon; jäätme- ja saastekäitlus835833-0,21%1%
Tervishoid ja sotsiaalhoolekanne849841-0,91%7%
Veondus ja laondus844836-1,00%7%
Majutus ja toitlustus526519-1,28%3%
Haridus723713-1,32%11%
Ehitus891847-4,98%7%
Avalik haldus ja riigikaitse; kohustuslik sotsiaalkindlustus1061988-6,87%7%
Finants- ja kindlustustegevus15201390-8,56%2%
Kinnisvaraalane tegevus675603-10,60%1%
Muud teenindavad tegevused591467-21,02%1%
Palk mullu madalam kui 2008. a:47%

*Hinnang, kui palju inimesi sekorites tööd saab pärineb statistikaameti hõivatud töökohtade statistikast.

Allikas: statistikaamet

Tagasi üles