Bloomberg: Eestis on tervisega lood kehvemad kui Uruguais ja Tuneesias

Vereproovi andmine

FOTO: Margus Ansu

Bloombergi koostatud maailma tervise edetabelis asub Eesti 57. kohal, tagapool näiteks Uruguaist, Tuneesiast ja Albaaniast.

Kõige tervislikumad riigid on Bloombergi hinnangul Singapur, Itaalia ja Austraalia, selgub tabelist.

Lähinaabritest asus Läti 79., Leedu 81., Soome 22. ja Venemaa 97. kohal.

Bloomberg vaatas tabeli koostamisel nii inimeste tervise kui terviseriskide olukorda.

Arvesse läksid riigid, kus elanikke on vähemalt miljon, seal kus võimalik, kasutati viimase viie aasta keskmisi andmeid.

Tervise olukorra hindamiseks vaadati

* Eeldatavat eluiga sünnihetkel.
*Surmapõhjuseid, kas tegemist oli nakkavate või mittenakkavate haigustega.
*Suremust kolmes vanuserühmas: alla 14. aasta vanused, 15-64-aastased ja üle 65-aastased. *Tõenäosust elada 65. eluaastani ja eeldatavat eluiga pärast 65. eluaastat.

Tervise üldise olukorra eest sai Eesti 100 punktist 52.72.


Riskide hindamiseks vaadati:

*Mitu protsenti üle 15-aastastest suitsetab.
*Tarbitava alkoholi hulka üle 15-aastaste elanike kohta.
*Ülekaaluliste ja rasvunute hulka üle 20-aastaste seas. Ülekaalulisteks loeti need, kelle kehamassihindeks on 25 või enam, rasvunutel on näitaja 30 või üle selle.
* Nende inimeste protsenti, kes ei ole füüsiliselt aktiivsed (füüsiliselt aktiivsed on Bloombergi hinnangul need, kellel oli 30 minutit mõõdukat koormust viis korda nädalas või 20 minutit suurt füüsilist koormust vähemalt kolm korda nädalas)
*Kui suurel hulgal inimestel on kõrge kolesteroolitase.
*Kui suur protsenti inimesi kannatab kõrge vererõhu all.
*Kui palju on neid, kelle glükoositase on liiga kõrge.
*Milline protsent 15-49-aastastest on nakatunud HIVga.
*Keskkonna saastatust ja joogivee puhtust.
*Kui suur hulk all aastastest lastest on vaktsineeritud
*Alakaaluliste protsenti alla 5-aastaste seas
*Surma tõenäosus sünnitusel

Terviseriskide hindamisel anti Eestile 60.12 punkti.

Riskide hindamisel võeti arvesse ka sissetulekut ning selleks jagati riigid kolme rühma. Riikide puhul, kus sisemajanduse kogutoodang, (SKT) inimese kohta on enam kui 12 276 dollarit aastas, pandi suurem kaal ülekaalulisusele, suitsetamisele, kolesteroolitasemele ja kõrgele vererõhule. Siia rühma kuulub ka Eesti.

Riikide puhul, mille SKT inimese kohta jäi 1 006 ja 12 275 dollari vahele, oli suurem rõhk suitsetamisel, alkoholitarbimisel, vererõhul ja keskkonnamõjudel.

Riikide puhul, kus SKT jääb alla 1 006 dollari inimese kohta aastas, võeti rohkem arvesse HIV levikut, keskkonnategureid, laste alakaalulisust ja naiste suremust sünnitusel.
 

Tagasi üles