43 protsenti eestlastest ütleb, et nende töö kahjustab tervist

Pilt on illustratiivne.

FOTO: Peeter Kümmel / Sakala

Sotsiaalministeeriumi töövaldkonna uuring toob välja, et tervelt 43 protsenti Eestis tööga hõivatuist peab oma tööd tervist kahjustavaks, mis on euroliidu üks halvemaid tulemusi.

Kui euroliidus keskmiselt peab oma tööd tervist kahjustavaks 25 protsenti hõivatuist, siis eestlastest arvab sama tervelt 43 protsenti töötajatest. Eestlastest keskmiselt negatiivsema hinnangu oma tööle annavad 27 riigi lõikes vaid lätlased ning sloveenlased.

Uuring toob ka välja, et  viimase kümne aasta jooksul on Eesti töötajate hinnangud töötingimustele paranenud vaid mõne protsendipunkti võrra.

Tagasi üles