Euroopa Parlament soovitab euroala ühiste võlakirjade loomist

Euroopa Liidu lipp.

FOTO: SCANPIX

Euroopa Parlament tegi kolmapäeval ettepaneku luua võlgade vähendamiseks euroala ühised võlakirjad, mis koondaks riikide võlad, mis ületavad 60 protsenti riikide sisemajanduse kogutoodangust.

Niinimetatud Euroopa väljaostmisfond (European Debt Redemption Fund) koondaks ettepaneku järgi praegu 2,3 triljoni euroni küündivad võlad, mis makstakse tagasi 25 aasta jooksul ja madalamate intressidega. Parlamendi hinnangul annaks see riikidele hingamisruumi, et viia läbi rasked struktuursed reformid. Samuti aitaks see parlamendi hinnangul välja murda kõrgete intressimäärade, kõrgema laenu ja väiksema majanduskasvu nõiaringist.

Pikemaajalisteks lahendusteks peaks komisjon esitama kuu aega pärast seaduse jõustumist tegevuskava euroala stabiilsusvõlakirjade kohta ning tegema ettepaneku euroala jätkusuutliku majanduskasvu rahastamise instrumendi kohta. Selle eesmärk on koondada Euroopa Liidu infrastruktuuri investeeringuteks kümne aasta jooksul iga-aastased rahalised vahendid, mis vastavad umbes ühele protsendile SKP-st.

Kolmapäeval hääletas Euroopa Parlament majanduse juhtimise kaht õigusakti (niinimetatud «two-pack»). Hääletamisel rõhutasid saadikud, et uued seadused peavad olema enam suunatud majanduskasvule, ning et Euroopa Komisjoni uued õigused euroala riikide eelarveküsimustes peavad olema allutatud paremale demokraatlikule kontrollile.

Hääletus toimus pärast seda, kui parlamendi majandus- ja rahanduskomisjon oli eelnõud heaks kiitnud, kuid mitte piisava häälteenamusega, et alustada läbirääkimisi liikmesriikidega. Täiskogul saadud mandaat võimaldab nüüd läbirääkimisi liikmesriikidega alustada.

Tagasi üles