Ajalehed mõjutavad aktsiahindu

Ajalehed

FOTO: Urmas Luik / Pärnu Postimees

Kas meedia mõjutab vahetult aktsiahindu? Aktsiaturu tõhususe teooria kohaselt reageerivad turud vahetult uuele informatsioonile ning aktsiahinnad peegeldavad seda otsekohe. Sellest tulenevalt olevat meedial keerukas aktsiahindu kõigutada.

Rahandusprofessor Joe Peress on aga käinud välja alternatiivse teooria. Nimelt on ta uurinud läbi kahe kümnendi jagu andmeid, mis osutavad sellele, et päevil, mil ajalehed streikide tõttu ilmumata jäid, langesid nii kauplemismahud kui riiklike aktsiaturgude hinnakõikumised.

Professor Peress ütleb, et kõige märgatavam oli mõju väikeaktsiate puhul, mis sõltuvad meediast rohkem, kui suured institutsionaalsed investorid.

«Küsimus on juurdepääsus uudistele,» ütleb professor Peress.

Ta selgitab, et meedia mängib turutegevust toetavat rolli, tagades investoritele «informatsioonivoo, mis aitab neil tunda end kauplemistegevuse juures mugavalt».

Oma uuringutes keskendus professor Peress neljale üleriigilisele ajalehtede streigile

Prantsusmaal, Kreekas, Itaalias ja Norras, mis leidsid aset 20-aastase ajaperioodi jooksul.

Professor avastas, et streigipäevadel oli aktsiaturu käive vastavas riigis keskmiselt 14 protsenti madalam, avaldades kõige suuremat mõju väike- ja keskettevõtete aktsiatele.

Päevadel enne ja pärast streiki kauplemistase ei muutunud.

Tulevikus ei pruugi see aga enam nii olla. Professor Peress juhib tähelepanu tõsiasjale, et üha rohkem inimesi pöördub uudiste hankimiseks digitaalmeedia poole – ning seetõttu väheneb traditsioonilise meedia streikide mõju.

Copyright The Financial Times Limited 2012

Tagasi üles