Eesti Energia leppis Jordaaniaga kokku elektrijaama hanke osas

Eesti Energia juhatuse esimees Sandor Liive õlitehase nurgakivi panekul.

FOTO: Peeter Langovits

Eesti Energia saavutas kokkuleppe Jordaania energia- ja maavarade ministeeriumi ning riikliku energiaettevõtte National Electric Power Companyga (NEPCO) Jordaaniasse kavandatava põlevkivielektrijaama hanke läbiviimise tingimustes. 

Kokkulepe võimaldab alustada elektrijaama ehitushankega , mis on kavas välja kuulutada kuu jooksul. Hanke tulemused selguvad 2012. aasta lõpus.

«Eesti kogemus põlevkivi vallas on maailmas väga nõutud , sest põlevkivivarusid soovivad kasutusele võtta mitmed riigid ning just põlevkivis nähakse  nafta alternatiivi. Põlevkivitööstusel on maailmas suur kasvu- ja arengupotentsiaal ning Eesti Energia saab pakkuda seda, mida vajatakse: pikaajalist kogemust ja toimivat põlevkivitööstust,» sõnas Eesti Energia juhatuse esimees Sandor Liive.

Jordaania energia ja maavarade minister Alaa Batayneh kinnitas, et riigi huvi põlevkivi kasutusele võtta on suur ning koostööd  Eesti Energiaga hinnatakse kõrgelt. «Põlevkivi kui energiaallikas on Jordaaniale oluline nii energiajulgeoleku kui ka majanduslikus mõttes. Rajades Jordaaniasse põlevkivielektrijaama saame aastas ainuüksi vedelkütuste importi vähenda enam kui 500 miljoni dollari võrra,» ütles ta. Valdav osa praegu Jordaanias toodetud elektrist genereeritakse raske kütteõli ja diiselkütuse baasil.

Liive sõnul kinnitab saavutatud kokkulepe, et Jordaania valitsus usub, et Eesti Energia on õige partner riigi põlevkiviressursi arendamiseks ja kasutusele võtuks. «Nagu Eestiski ei leidu Jordaanias naftat ega gaasi ning põlevkivi on ainuke kodumaine kütus, millega on võimalik katta riigi vajadust energia osas. Jordaania arendusprojekt on väga perspektiivne, sest nõudlus kodumaise energia järgi on riigis väga suur ning lahendust nähakse eelkõige kohalike põlevkivivarude kasutuselevõtus,»lisas Liive.

Praeguseks on Jordaania õli- ja elektriprojektide eelarendustesse investeeritud ca 6,5 miljonit eurot, kahe eelarendusprojekti kogumaksumus on ca 30 miljonit eurot.

Tagasi üles