Maksutõusuta on töötukassa raha otsas aastaks 2010

Töötukassa ähvardab tühjaks saada.

FOTO: Corbis / Scanpix

Töötukassa juht Meelis Paavel kinnitas, et juhul kui töötuskindlustuses maksutõusu ei tule, on kassa reservid enne 2010. aasta lõppu otsas.


Paaveli sõnul on töötukassa kulu sel aastal 2,6 miljardit krooni, töötuskindlustusmaksu laekub aga umbes 1 miljard krooni. Vahe saaks kassa katta reservist, mille maht on praegu 3,1 miljardit krooni.

Tuleva aasta kuludeks ennustab kassa 3,1 miljardit, maksudest laekuks aga 1,2 miljardit krooni. Vahe 1,9 miljardit oleks aga kaugelt rohkem kui töötukaasa reserv.

Paavel märkis, et töötukassa juhtkond tegi prognoosi lähtudes viimasest keskpanga majandusprognoosist, mis lubab nii selleks kui tulevaks aastaks SKP, keskmise palga ja ka tööhõive vähenemist.

Paavel märkis, et töötukassa kohustus on raha lõppemise korral teha ettepanek nii nõukogule kui ka valitsusele, et töötuskindlustusmaksu tõstetaks.

Kui valitsus nõustuks maksumäära kahekordistama tuleva aasta jaanuarist, siis loodab Paavel, et kassa teenib umbes 2,3 miljardit krooni ja aasta lõpus on 700 miljonit krooni ka veel reserve alles.

Praegu läheb töötukassasse hüvitiste maksmiseks inimese palgast 0,6 ja tööandja maksab lisaks 0,3 protsenti töötaja brutopalgast. Mullu sügisel kinnitas valitsus niigi juba maksutõusu. 1. juulist tõusevad maksumäärad vastavalt 1 ja 0,5 protsendini. Töötukassa juhid soovivad, et nõukogu kinnitaks veel ühe maksutõusu ettepaneku ja sätestaks maksuks vastavalt 2 ja 1 protsenti.

Tagasi üles