Miljard krooni euroraha jaotati vaiet lahendamata ära

Euroopa ühisraha tähis

FOTO: Corbis / Scanpix

Eelmisel nädalal sai valitsuskabineti heakskiidu regionaalministri esitatud kultuuri- ja turismiobjektidele ligi miljard krooni eurotoetusi andev kava, mille jaotuse aga vaidlustas toetusest ilma jäänud Eesti Sõjamuuseum - Kindral Laidoneri muuseum.

Valitsus andis põhimõttelise nõusoleku kavale, mille alusel saavad seitse üleriigilise tähtsusega kultuuri- ja turismiobjekti investeeringuteks kokku 972,5 miljonit krooni. Regionaalminister Siim-Valmar Kiisler palus valitsuskabinetilt kava jaotusele heakskiitu hoolimata sellest, et kindral Laidoneri muuseum vaidlustas hindamiskomisjoni antud hinnangu nende taotlusele.

Hindamiskomisjoni esimees Priidu Ristkok selgitas, et Eesti Sõjamuuseum - Kindral Laidoneri muuseumi projekt sai hindamiskomisjonilt negatiivse hinde ning soovib nüüd uut hindamist. 4. veebruaril esitatud vaide lahendamiseks on aega 30 kalendripäeva.

«Juhul, kui vaide tulemusel saab projekt hindamiskomisjonilt positiivse hinde, ei ole üksnes see asjaolu rahastuse saamise aluseks. Investeeringute kavva jõudmiseks peaks projekti hinne olema kõrgem teistest kava eelnõust välja jäänud positiivse hindega projektidest,» täpsustas Ristkok.

Ta selgitas, et euroraha taotlemiseks esitati siseministeeriumile kokku 25 eeltaotlust, millest 11 sai hindamiskomisjoni positiivse hinde ja neist omakorda seitse kõrgema hindega projekti jõudis investeeringute kavva.

«Loomulikult on eesmärgiks seatud vaide lahendamine enne lõpliku investeeringute kava kinnitamist,» lisas ta siiski.

Vaikis valitsuse ees

Lõpliku investeeringute kava kinnitab valitsus vastava korraldusega. Ristkoki sõnul on praegu tegu valitsuskabineti põhimõttelise heakskiiduga regionaalministri esitatud kava eelnõule, mille aluseks on hindamiskomisjoni hinnang projektide eeltaotlustele.

Regionaalminister jättis valitsusele ka vaide olemasolu mainimata. «Kuna esitatud vaie ei käsitle regionaalministri poolt valitsuskabinetile esitatud kava eelnõusse lülitatud eeltaotlusi, polnud vajadust vaide küsimust kabinetiistungil eraldi tõstatada,» põhjendas hindamiskomisjoni juht.

Üleriigilise tähtsusega kultuuri- ja turismiobjektide väljaarendamise meetme peamine eesmärk on toetada ennekõike selliseid kultuuriobjekte, mille mõju on just turismi arendamisele võimalikult suur.

Ristkok tõi välja, et kavast jäi välja ka hindamiskomisjonis kõrgelt hinnatud Eesti Vabaõhumuuseumi projekt, sest sellise ettepaneku tegi kultuuriministeerium.


Toetatavad projektid:

• Eesti Meremuuseumi Lennusadama arendamine (144,5 miljonit krooni)
• Eesti Rahva Muuseumi uue maja ehitus (500 miljonit krooni)
• Tallinna Teletorni vaateplatvormi rekonstrueerimine ning konverentsi- ja näituste keskuse ehitamine (86,6 miljonit krooni)
• Kohtla kaevanduspark-muuseumi ja puhkeala väljaarendamine (50,9 miljonit krooni)
• Kuressaare kindluse kui turismiobjekti arendamine (51 miljonit krooni)
• Tehvandi Spordikeskuse staadioni rekonstrueerimine (59,5 miljonit krooni)
• Teaduskeskuse Ahhaa uue hoone ehitamine (80 miljonit krooni)

Tagasi üles