Eesti ei mõista Šveitsi otsust
Šveits otsustas piirata 2004. aastal ELiga liitunud liikmesriikide töötajate ligipääsu Šveitsi tööturule!

Šveitsi lipp Zürichis panga Credit Suisse peakorteril.

FOTO: SCANPIX

Eesti ei mõista Šveitsi valitsuse eilset otsust piirata 2004. aastal Euroopa Liiduga liitunud liikmesmaadest pärit töötajate ligipääsu Šveitsi tööturule.

«Eesti ei mõista ega pea õigeks Šveitsi valitsuse otsust teha vahet Euroopa Liidu liikmesriikidel,» ütles välisminister Urmas Paet täna.

«Šveitsi valitsuse eilne otsust piirata 2004. aastal ELiga liitunud liikmesmaadest pärit töötajate ligipääsu Šveitsi tööturule on vastuolus ELi ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelise isikute vaba liikumist käsitleva lepinguga, mille kohaselt tuleb kohelda kõiki ELi liikmesmaade kodanikke võrdselt,» toonitas minister.

Šveitsi valitsus vähendab alates 1. maist kaheksa riigi töötajatele aastas väljaantavate töölubade arvu senise 6000 asemel 2000ni, seoses vajadusega hoida immigratsiooni kontrolli all.

Šveitsi valitsuse otsus puudutab 1. mail 2004 Euroopa Liiduga ühinenud Eesti, Läti, Leedu, Slovakkia, Sloveenia, Poola, Tšehhi ja Ungari kodanikke.

Tagasi üles