Eesti kalalaevade registrisse kanti täiendavalt 432 laeva

Kalalaev

FOTO: Peeter Kümmel / Sakala

Vaba püügivõimsuse arvelt kanti Eestis kalalaevade riiklikku registrisse juurde 432 laeva koguvõimsusega 4675 kW ja kogumahutavusega 290 tonni.
 

Kõige enam kanti kalalaevaregistrisse Harjumaa ja Saaremaa kalalaevu:  vastavalt 131 ja 114 kalalaeva. Neile järgnesid Läänemaa 58 ja Pärnumaa 49  kalalaevaga.

Rahuldamata jäi 57 taotlust, mis ei vastanud vaba püügivõimsuse arvel  kalalaeva registrisse kandmise tingimuste ja korraga kehtestatud nõuetele.
 

Tagasi üles