Märtsis pööras registreeritud töötus langusele

Meelis Paavel

FOTO: Arno Saar/ Õhtuleht

Eelmise kuuga võttis end töötukassas arvele vähem inimesi kui aasta kahel esimesel kuul. Märtsi lõpus oli töötuna arvel 49 296 inimest ehk 7,5 protsenti 16-aastasest kuni pensioniealisest tööjõust.

Kokku registreeris end kuu jooksul töötuna 6 042 inimest.

Märtsi jooksul oli töötuna arvel 54 638 inimest. Kuu lõpus oli registreeritud töötute arv 49 296.

Võrreldes eelmise aasta sama ajaga on registreeritud töötute arv vähenenud veerandi võrra ja registreeritud töötuse määr on langenud 10,1 protsendilt 7,5 protsendile.

Kõrgeim oli registreeritud töötuse määr märtsis jätkuvalt Ida-Virumaal (13,1 protsenti) ning madalaim Tartumaal (5 protsenti).

Töötukassa juhatuse esimehe Meelis Paaveli sõnul on registreeritud töötute arvu vähenemine ootuspärane, ent esiletoomist väärib hoopis läbi aegade suurim erinevatel koolitustel osalejate arv. Märtsis täiendas töötukassa kaudu oma oskusi üle 7000 inimese, eelmisel aastal samal ajal oli see arv veidi alla 2500 inimese, lisas ta.

Võrreldes jaanuari ja veebruariga kasvas märtsis oluliselt uute lisandunud tööpakkumiste arv. Kuu jooksul lisandus 4 307 uut tööpakkumist ja kuu jooksul vahendas töötukassa kokku 7 199 töökohta.

Kõige suurem osakaal vahendatavatest töökohtadest oli teenindus- ja müügitöötajatele (23 protsenti) ning oskus- ja käsitöölistele (22 protsenti). Järgnesid seadme- ja masinaoperaatoritele ning lihttöölistele pakutavad töökohad.

Töötukassa maksis märtsis töötuskindlustushüvitist 10 593 inimesele ehk 19 protsendile kuu jooksul arvel olnud töötutest. Keskmine täiskalendrikuu eest makstud hüvitis oli 311 eurot ning hüvitisteks maksti kokku ligi 2,8 miljonit eurot. Ligikaudu 64 euro suurust töötutoetust sai märtsis 10 107 inimest ehk 18 protsenti kuu jooksul arvel olnud töötutest.

Kindlustushüvitist koondamise korral määras töötukassa märtsis 451 inimesele. Keskmine veebruaris määratud hüvitis oli 1 301 eurot ning hüvitisteks maksti kokku ligikaudu 501 000 eurot.

Tööandja maksejõuetuse hüvitise määras töötukassa märtsis 125 inimesele. Keskmine määratud hüvitis oli 1 680 eurot ning hüvitisteks maksti veebruaris 202 000 eurot.
 

Tagasi üles