Uuring: kõrgemad ühiskonnaklassid on ebaeetilisemad

Kõrgemate sotsiomajanduslike gruppide esindajad olid täringumängus varmamad sohki tegema

FOTO: SCANPIX

Värske teadusliku uuringu valguses on ebaeetiline käitumine – teistele liikluses ette keeramine või tee ületamise võimalust ootavate isikute ignoreerimine – omased ennekõike kõrgemate ühiskonnaklasside esindajatele.

Uuringut juhtinud California Berkeley ülikooli psühholoogiadoktorant Paul Piff usub, et kõrgemate klasside tendents ebaeetilisuse suunas võib teatud määral olla tingitud soosivamast ja aktsepteerivamast suhtumisest ahnusse.

Teadurid uurisid seost sotsiomajandusliku klassi ning pro- ja antisotsiaalse käitumise vahel ning vaatlesid enam kui 1000 erineva sotsiaalse ja majandusliku taustaga inimest.
Teadurid teostasid seeria uuringuid tuvastamaks, kuidas inimesed käituvad.

Ühes neist mängisid osalejad täringumängu: neil oli lubatud sooritada viis viset ning seejärel tuli punktid kokku lugeda ja ette kanda.

Uuritavad ei teadnudki, et täringud olid «sätitud» selliselt, et üle 12 punkti ei olnud üldse võimalik saavutada.

Uurijad avastasid, et kõrgemate sotsiomajanduslike gruppide esindajad olid varmamad sohki tegema ja kõrgemat tulemust fabritseerima.

«Need leiud viitavad väga selgesti sellele, kuidas suurem varandus ja kõrgem positsioon ühiskonnas inimeste eetikat kujundab, samuti kuidas rikaste ja vaeste erinevad sotsiaalsed väärtused neid tendentse võimendavad,» ütles Piff.

Teadustöö kaasautorid olid Berkeley psühholoogid Dacher Keltner, Rodolfo Mendoza-Denton ja Daniel Stancato ning Toronto ülikooli organisatoorse käitumise abiprofessor Stéphane Côté.
Töö ilmus ajakirjas Proceedings of the National Academy of Sciences.

Copyright The Financial Times Limited 2012

Tagasi üles