Kohus andis Bigbankile vastu näppe

Bigbanki logo

FOTO: Joosep Martinson / Õhtuleht

Kohus leidis, et pank rikkus vastutustundliku laenamise põhimõtet,  nõudes tagasi kolm korda suurema summa, kui oli algselt välja laenanud.

Eelmisel nädalal jõustus Tartu maakohtu otsus, millega jäeti rahuldamata Bigbanki hagi eraisiku vastu 5571,19 euro väljamõistmiseks.

Pooled sõlmisid aastatel 2006–2009 kolm tarbijakrediidilepingut ja kaks lepingutega seotud kokkulepet. Nende alusel sai klient kokku krediiti 3138,06 eurot ja maksis tagasi kokku 4800,91 eurot. Kohus leidis, et sellega on kohustused panga ees täidetud.

Panga kogunõue oli aga 10 372,10 eurot. Panga esitatud nõue koosnes tagastamata krediidisummast, intressist, võla sissenõudmisega seotud kuludest, viivisest ja lepingu sõlmimise tasust.

Viiest sõlmitud lepingust kolme eesmärk ei olnud aga anda krediiti, vaid anda krediiti osaliselt või täielikult varasemate võlgnevuste tasaarvestamiseks.

Kahe viimase lepinguga ei saanud klient reaalset raha, vaid krediidisummad tasaarvestati täies ulatuses eelneva võlgnevusega.

Võlasummadele lisas pank juurde lepingu sõlmimise tasud ning viivised ja intressid. Seega suurenesid küll tagasimakstavad summad, ilma et laenuks antav raha oleks kasvanud.

Kohtu hinnangul suurendas pank laenukoormuse nii ülejõukäivaks ning arvestas viivist ja intressi ka varasematelt viivistelt ja intressidelt. Lisaks sellele teadis pank krediidisaaja probleemidest maksejõulisusega.
 

Tagasi üles