Kahe kuuga laekus riigieelarvesse 18,7 protsenti plaanitust

Riik ootab täiendavat maksutulu.

FOTO: Kristjan Teedema / Postimees

Rahandusministeeriumi andmetel laekus kahe kuuga riigieelarvesse tulusid 1,2 miljardit eurot ehk 18,7 protsenti plaanitust. Kulusid tehti 1,03 miljardit eurot ehk 15,3 protsenti kavandatust.

2012. aasta eelarves on plaanitud tulusid 6,2 miljardit ning kulusid koos eelmisest aastast ülekantud vahenditega 6,8 miljardit eurot.

Tulusid laekus eelarvesse veebruari lõpuks 1,2 miljardit eurot, millest 741,4 miljonit eurot moodustasid maksutulud ja 432,7 miljonit eurot mittemaksulised tulud. Mittemaksulised tulud on eelkõige välistoetused Euroopa Liidu eelarvest, aga ka Norra ja Šveitsi programmidest ning tulud rahvusvaheliste heitmekvootide müügist. Laekunud maksutulud moodustavad 15,9 protsenti ning mittemaksulised tulud 27,9 protsenti aastaks kavandatust.

Suurimate tululiikidena on kahe kuu jooksul laekunud välistoetusi 384,3 miljonit eurot ehk 33,3 protsenti eelarvest, sotsiaalmaksu 319,8 miljonit ehk 16,6 protsenti plaanitust ning käibemaksu 239,8 miljonit eurot ehk 16,7 protsenti kavandatust. Võrreldes möödunud aasta sama perioodiga laekus tulusid eelarvesse 77,9 miljonit eurot ehk 7,2 protsenti rohkem. Tulude kasv tulenes peamiselt tavapärasest suurematest välistoetustest, kuna veebruaris laekusid Euroopa Liidult möödunud aasta lõpus peatatud välistoetuste maksed.

Kulusid tehti kahe kuuga 1,03 miljardi euro ulatuses ehk 15,3 protsenti plaanitust. Suurimad kulud olid sotsiaaltoetused 428,5 miljoni euroga. Veebruaris tehti väljamakseid 547,8 miljoni euro ulatuses, mis on 8,1 protsenti kogu aastaks plaanitud kuludest.

Investeeringuteks suunati riigi kuludest veebruari lõpuks 106,2 miljonit eurot, sellest veebruaris 59 miljonit eurot. Aasta kahe esimese kuu investeeringute väljamaksed olid oluliselt väiksemad kui eelneval aastal, kuna saastekvoodi müügist laekunud tulude arvelt ei ole veel tehinguid toimunud.

Riigi tegevuskuludeks kasutati kahe kuuga 141,7 miljonit eurot ehk 12,8 protsenti aastaks planeeritust. Veebruaris kasutati 77,4 miljonit eurot ehk 7 protsenti aastasest mahust. Aasta kahe kuu tegevuskulud on 2,6 protsenti suuremad kui eelneval aastal. Personalikulude väljamakseid tehti kahe kuuga 81,8 miljonit eurot ja majandamiskulusid 59,9 miljonit eurot.

Välistoetusi on koos ettemaksetega tänavu välja makstud 14 protsenti aastaks planeeritust ehk 140,6 miljonit eurot. Väljamakseid on ligi 36,6 miljonit eurot rohkem kui möödunud aastal samal ajal. Struktuuritoetused moodustasid välistoetustest 75,8 miljonit eurot, mida on 25,9 miljonit eurot rohkem kui eelmise aasta samal perioodil.

Likviidseid finantsvarasid ehk deposiite ja võlakirju oli riigikassas veebruari lõpu seisuga 1,22 miljardit eurot. Veebruari lõpuks suurenesid riigi likviidsed finantsvarad kogumahus 193,3 miljonit eurot.
Jaanuarikuu valitsussektori eelarvepositsioon oli riigi raamatupidamise esialgsetel andmetel ülejäägis 9,8 miljoni euroga (0,1 protsenti prognoositavast SKTst), mis on 9 miljonit eurot vähem kui eelmisel aastal samal perioodil. 

Tagasi üles