Kreeka seadustele alluvate võlakirjade vahetus viidi lõpule

Mees Ateenas Eurobanki sularahaautomaadist raha välja võtmas.

FOTO: SCANPIX

Kreeka on lõpule viinud Kreeka seaduste kohaselt emiteeritud võlakirjade vahetuse erainvestoritega ning teatanud, et rahvusvahelise seaduse kohaselt emiteeritud võlakirjade vahetus toimub 11. aprillil.

Kokku on vahetatud võlakirju 177,3 miljardi euro väärtuses. Uued võlakirjad moodustavad 31,5 protsenti vanade võlakirjade nominaalväärtusest, lisaks said vahetajad Euroopa finantsstabiilsusfondi 24-kuulisi võlakohustusi ning Kreeka SKT-ga seotud väärtpabereid, mille nominaalväärtus võrdub uute võlakirjade väärtusega.

Reedel saavutatud kokkuleppe kohaselt kaotavad võlakirjaomanikud 53,5 protsenti nende käes olevate võlakirjade 206 miljardi euro suurusest nominaalväärtusest.

Kreekal on võimalus oma seaduse kohaselt kohustada ka vahetusega mittenõustunud võlakirjaomanikke vahetustehingule, mis tõstaks osavõtu 95,7 protsendini.

Tagasi üles