iDeal kampaania

Juhi roll muudatuste läbiviimisel

Ettevõtja Rutt oli kolme väikese maapoe juhataja ning majanduslanguse tingimustes oli tal üha raskem majanduslikult toime tulla. Rutt otsustas kolme väikese poe pidamise asemel ühte olemasolevatest poodidest laiendada ja ülejäänud kaks sulgeda. Poed asusid samas asulas, kuid mitu kilomeetrit üksteisest eemal. Rutt otsustas laiendada seda poodi, mille asukoht oli kõige soodsam, lootes nii kliente säilitada. See oli majanduslikult läbikaalutud otsus ning tundus olevat igati mõistlik.

Mõningad probleemid tekkisid töötajatega, kuna seitsmest müüjast viiele jagus tööd ning kaks tuli koondada. Ülejäänud viiest müüjast tuli luua toimiv meeskond ning ühtlustada klienditeeninduse taset. Selleks tellis Rutt meeskonnatöö ja klienditeeninduse koolituse.

Ootamatult probleemseteks osutusid kliendid, kes olid harjunud nendes väikestes poodides käima ning ühe suurema poe idee ei meeldinud neile. Eriti vanemad kliendid tahtsid harjumuspäraselt ”oma” poes käia.

Kõiki neid muutusi tehes ja probleeme lahendades tundis Rutt, et ta hakkab läbi põlema. Rutt oli teinud plaani, et jõuab poed ühendada kuu ajaga, aga ootamatute takistuset tõttu võttis protsess aega kaks kuud.

Muudatusi teostades kerkis Rutil küsimus, milline on tema roll muudatuste läbiviimisel.

--------------------------------------

Muudatusi tehes on juhil palju erinevaid rolle, sõltuvalt sellest, millises etapis on muudatuse protsess ning kes on juhi suhtluspartnerid (koostööpartnerid).

Muudatuste tegemise alguses on juhil visionääri roll – juhil on selgelt püstitatud eesmärk, muutuste ning selle praktilise teostuse visioon. Sellest visioonist sõltub, kas muudatused tehakse sujuvalt ja valutult või kaasnevad muutustega probleemid.

Laias laastus saab ettevõtja Ruti rollid jaotada kaheks:

1. Töised ülesanderollid – selle all mõeldakse rolle, mis on seotud konkreetselt tööga ja püstitatud eesmärgiga.

 • algataja
 • koordineerija
 • teostaja
 • analüüsija
 • delegeerija
 • probleemide lahendaja
 • protsessi juhtija

2. Suhterollid – seoses alluvatega, kolleegidega, klientidega, koostööpartneritega

 • mentor
 • toetaja
 • harmoniseerija
 • kompromissilooja
 • reeglite väljendaja
 • motiveerija
 • inspireerija

Ettevõtja Rutil on parem muutusi teha, kui ta mõistab töiste ülesanderollide ja suhterollide erinevust. Olles teadlik oma töistest rollidest, on kergem eesmärke saavutada, ning pidades silmas suhterolle, suudetakse säilitada häid suhteid inimestega. Praktiliselt tööd tehes on Rutil olulisem keskenduda töistele rollidele ning inimestega suheldes arvestada suhterollidega.

Näiteks klientide rahulolu on Rutil palju kergem saavutada, kui ta on kompromissilooja ja teenindaja rollis. Ruumide laiendamisele tuleb kasuks, kui Rutt on algataja ning töö teostaja või töö teostamise tellija.

Iga juht, kes teeb muutusi, peaks rollide puhul lähtuma eelkõige oma isikust. Pikka aega ei suuda ükski inimene võtta endale rolli, mis ei ole tema isiksusega kooskõlas. Muutuste tegemisel tulevad esile juhi positiivsed ja negatiivsed isiksuseomadused.

Sõltuvalt isiksusest võivad juhid muutusi saavutada loova hävitamise või loova kombineerimise teel. Kui juht on teadlik oma töistest rollidest muutuse tegemisel, siis suudab ta paremini muutust teostada, jäädes ise vaimselt tasakaalukaks.

NB! Raamatusoovitus juhtidele, kes teevad muutusi:
„Valutud muutused: kuidas saada juhina üle algatuse üleküllusest, kaosest organisatsioonis ja töötajate läbipõlemisest“. Eric Abrahamson

Tagasi üles