Lühiintsidendid

Lühiintsidendid – enamik neist on minuni jõudnud inimeste kaudu, kes on osalenud minu koolitustel.

  1. Kuidas toimida, kui töötaja ei tule enam oma tööülesannetega toime, on muutunud hajameelseks ja tähelepanematuks? Tuleb ette paremaid ja halvemaid päevi, kuid töö kvaliteet kannatab. Tema senised põhjendused ei ole piisavad asja selgituseks.
  2. Üks töötaja kirjutas teadetetahvlile kolleegi kohta anonüümselt luuletuse. Tõusis skandaal, sest töötajad mõistsid, kes kelle kohta kirjutas – paljude meelest oli luuletus väga tabav. Samas tekitas see mõistetavalt palju paksu verd. 
  3. Konflikt kahe kolleegi vahel. Üks neist oli tööl olnud 15 aastat ja soovis saada juhiks. Kuna tal puudus kõrgharidus sellel erialal, siis teda ei valitud. Seepeale näitas ta välja oma pahameelt, karjudes nii ülemuse kui ka uue juhi peale: kuidas on see võimalik, et võetakse tööle noor nolk, kes saab kohe juhiks. 
  4. Asudes uude osakonda tööle, oli tajuda töötajatevahelist pinget. Mõnel päeval isegi valju sõnasõda. Uurides pingete allikaid, selgus, et töötajad ei suutnud omavahel kokku leppida, kes millist töölõiku mingil ajal teeb: kõik pidid tegema kõike ja keegi ei tahtnud loobuda ühest tegevusest, millel oli suurem mõju tulemuspalga arvestuses. Kõigil oli alati kiire ja töötajad väitsid, et neil pole aega isegi lõunapausiks. 
  5. Suvel hakati tehases kasutama uut ja tunduvalt keerulisemat aparatuuri. Oli puhkuste aeg ja erialase koolituse läbis ainult üks töötaja. Puhkuselt saabunud ülemus oli olukorras, kus alluv pidi oma teadmised talle edasi andma. Uue aparatuuri kasutamise õpetus ei osutunud juhile lihtsaks. Juhil vallandusid emotsioonid ja muidu tubli töötaja pidi teiste inimeste juuresolekul end ebamugavalt tundma. Kuidas selles situatsioonis käituda alluvana? 
  6. Riigiasutuse eesmärkide täitmiseks oli vaja suurendada tööülesannete mahtu. Samas ei ulatu töötajate palk pärast korrigeerimist enam töötajate soovitava tasemeni. Personali hulka ei saa suurendada, samuti on palka suurendada võimatu, sest avaliku sektori eelarve on piiratud. Selle tulemusel hakkab personal protesteerima töömahu suurendamise vastu ja mõned ähvardavad lahkuda. 
  7. Situatsioon, mis häirib pidevalt kõigi tööd. Arusaamatu on tööülesannete jagamine kahe ülemuse poolt. Tekitab segadust, kellele alluda: kes on otsene ülemus ja kelle otsust tõena võtta? Palju on näiteid, kus antud korraldused viivad erinevate lahendusteni. Mida peaks tegema sellises olukorras alluv? 
  8. Üks kolleeg hilineb pidevalt tööle, ilmudes keset valve üleandmist. Tema konkreetne \"oma\" töö saab tehtud, sest see algab pärast üleandmist. Samas ei osale ta nõupidamisel ja on seetõttu osakonna tööga halvemini kursis. Hilinejale märkuse tegemisel ütleb ta, et kogu tema kodune elu on nii korraldatud, et ta jõuabki tööle väikese hilinemisega, selle ümberkorraldamine on liiga keeruline. Pealegi teeb ta ju töö ära ja alustab individuaalsete töökohustuste täitmist õigel ajal.
Tagasi üles