Milvi Tepp: töötajad on järjest pragmaatilisemad

Kuidas on Eestis muutunud töötajate väärtushinnangud? Tööväärtusi on Eestis uuritud pikka aega, kokkuvõtte teeb TTÜ professor Milvi Tepp.

Olulisemad trendid ja järeldused:

  • Väärtushinnangud ei ole head või halvad - need on lihtsalt olemas.
  • Põlvkondade vahelised erinevused on suuremad kui põlvkondade sisesed erinevused - kasvukeskkond mõjutab.
  • Üldine tendents on väärtuste individualistlik pragmatiseerumine – kuna meie ühiskond eeldab, et iga inimene peab ise hakkama saama, siis mõtlevad töötajad eelkõige enda huvidele.
  • Töö valimise kriteeriumitest on pidevalt muutunud olulisemaks see, et töö oleks huvitav ja võimaldaks areneda, samuti on oluline hea teenistus ja stabiilsus.  Kasvanud on karjäärivõimaluste tähtsustamine. Kriteeriumitest on järjest ebaolulisem see, et töö oleks kasulik inimestele või vajalik omanikele.

 

Tagasi üles