Raidla Lejins & Norcous partner Jüri Raidla räägib erinevatel juhtimisteemadel. Intervjueerib Mait Raava.

Audio allalaadimine