Raidla Lejins & Norcous partneri Jüri Raidla hinnangul on oma rolli üleandmine komplitseeritud protsess ning mida varem sellega alustada, seda parem. Intervjueerib Mait Raava.