Raidla Lejins & Norcous partner Jüri Raidla on aja jooksul hakanud turundusele suuremat tähelepanu pöörama. Intervjueerib Mait Raava.