Raidla Lejins & Norcous partner Jüri Raidla on veendunud, et advokaadibürood saab juhtida vedades ja suunates, mitte tõugates ja käskides. Intervjueerib Mait Raava.