Sertifitseerimiskeskuse juhataja Kalev Pihli arvates on juhtimine kõigepealt inimese jaoks vastuvõetavate ja huvitavate eesmärkide püstitamine, mis tagaksid organisatsiooni eesmärkide täitmise. Intervjueerib Mait Raava.