Kroonpressi juht Andres Kull peab väga oluliseks, et osakonnajuhid valdaksid tööprotsesse. Intervjueerib Mait Raava.