Kroonpressi juht Andres Kull peab väga oluliseks, et sõnumi edasiviija oleks sõnumi õigsuses ka ise veendunud. Intervjueerib Mait Raava.