Juhi ajakasutus: sissepoole suunatud töö on tootlikum kui väljapoole suunatud töö

Juhi ajakasutuses on peidus reservid tootlikkuse kasvuks, selgus nelja ülikooli professorite poolt läbi viidud uuringust. Uuring tugineb 94 Itaalia juhi harjumuste analüüsil ühe nädala jooksul. Uurijate üks lõppjäreldustest oli, et keegi ei valva tippjuhi ajakasutust ja tippjuht teab seda.

Kus ja millele nad siis oma aega kulutavad?

  • 60% juhi ajast raisatakse erinevatel koosolekutel.
  • 25% ajast kulub telefonikõnedele ja avalikele üritustele.
  • Ainult 15% ajast kulus üksinduses töö tegemisele.

Uurijad jagasid juhi aega ka järgmistesse kategooriatesse – firmaväliste isikutega veedetud aeg, töötajatega veedetud aeg ja üksinda töötamine. Sisestest üksustest sai enim tähelepanu finantsüksus – enam kui 8 tundi nädalas – ja kõige vähem HR üksus – 5,5 tundi nädalas.

Uuringu tulemusel selgus, et väliste isikutega kohtumiste mõju firma tulemuslikkusele madalam kui töötajatele pühendatud aeg. Veelgi enam - pühendades töötajatele 1% rohkem aega kasvas tootlikkus 2,12%. Hinnang on karm – väliste osapooltega suhtlemine kipub sageli ületama piiri, millest edasi võidab sellest suhtlusest eelkõige juht isiklikult, mitte ettevõte.

Loe: Bnet

Tagasi üles