Uued satelliidid ja kanderaketid tagavad Galileo programmi käivitamise 2014. aastal

Galileo IOV-1 satelliit.

FOTO: SCANPIX

Täna allkirjastati Londonis täiendavad lepingud satelliitide ja kanderakettide kohta ning seega liigub satelliitnavigatsioonisüsteem Galileo kindlalt selles suunas, et pakkuda inimestele alates 2014. aastast paremaid satelliitnavigatsiooniteenuseid.

Kokku sõlmiti kolm lepingut: esimene neist Saksamaa ettevõttega OHB System AG summas 250 miljonit eurot kaheksa satelliidi kohta, teatas Euroopa Komisjoni pressiesindaja.

Teine leping sõlmiti Prantsuse ettevõttega Arianespace kanderaketi Ariane-5 kuni kolme orbiidilelaskmise ettetellimisvõimaluse kohta (ettetellimistasu 30 miljonit eurot).

Kolmas leping suurusjärgus 30 miljonit eurot sõlmiti Prantsuse ettevõttega Astrium SAS, et võimaldada kanderaketil Ariane-5-ES viia orbiidile korraga neli Galileo programmi satelliiti.

Seni viiakse Galileo satelliite orbiidile kahekaupa Venemaa raketiga Sojuz. Komisjonil on õnnestunud protsessi kiirendada tänu eriti konkurentsivõimelisele pakkumisele ja 2014. aastaks orbiidile saadetavate satelliitide arvu suurendamisele.

Galileo abil saavad kasutajad määrata oma täpse asukoha ajas ja ruumis samuti, nagu GPSiga, kuid suurema täpsuse ja usaldusväärsusega. Galileo ühildub ja on mõningate teenuste puhul koostalitlusvõimeline nii Ameerika GPSi kui ka Venemaa Glonassiga, kuid on samas neist süsteemidest täiesti sõltumatu.

Galileost on abi mitmesugustes Euroopa majandussektorites. Galileo tasuta teenusteid saavad kasutada elektrivõrgud, transpordifirmad, finantssektor, mereveoettevõtted ning päästeoperatsioonides ja rahuvalvemissioonides osalejad.

Lisaks täna tellitud kaheksale satelliidile on lepingud juba sõlmitud veel 18 satelliidi kohta, millest kaks on orbiidil alates 21. oktoobrist 2011. Seega on 2015. aasta lõpuks satelliitide koguarv 26. Veel kaks Galileo satelliiti saadetakse orbiidile käesoleva aasta jooksul.

Tagasi üles