A. Le Coq rajab Eesti ühe unikaalsema biogaasi- ja reoveepuhastusjaama

A. Le Coqi juht Tarmo Noop asetas biogaasi- ja reoveepuhastusjaamale nurgakivi. FOTO: Jaak Jänes/ A. Le Coq

Täna asetati nurgakivi A. Le Coqi 3,5 miljonit eurot maksvale biogaasi- ja reoveepuhastusjaamale, mis on Eestis üks unikaalsem, võimaldades tehasel toota heitveest biogaasi ning vähendada linnakanalisatsiooni suunatava heitvee reostuskoormust kuni 80 protsenti.

Jaamaga koos rajatakse tehase territooriumile uus lahkvoolne kanalisatsioon, mis tähendab, et tootmise pesuvesi, olmevesi ja sademevesi suunatakse eraldi torustikesse. Kogu investeeringu maksumus on 3,5 miljonit eurot, sh 1,1 miljonit tuleb Euroopa Liidu toetusrahadest. 

A. Le Coqi juhi Tarmo Noobi sõnul on see üks tähtsam investeering ettevõtte keskkonnajalajälje vähendamiseks. Valmiv biogaasijaam katab 10–15 protsenti kogu tehase soojusenergiavajadusest, vähendades seeläbi maagaasi tarbimist ja süsinikujalajälge.

«Piltlikult öeldes ei lähe meie tehases varsti enam midagi raisku. Rajatav biogaasijaam eraldab tootmises tekkinud heitveest tahke orgaanika ja muundab selle biogaasiks, mis katab 10–15 protsenti kogu tehase soojusenergiavajadusest,» kirjeldas Noop.

Lisaks biogaasi tootmisele puhastab rajatav jaam oluliselt tehase heitvett. «Tänu jaamale suuname linnakanalisatsiooni 80 protsenti puhtama vee, mida on Tartu veevärgil lihtsam puhastada ja taas ringlusesse lasta,» tõi Noop välja teisegi eelise.

Planeeritav biogaasijaam valmib 2021. aasta sügiseks ja hakkab täiel võimsusel tööle aasta lõpus. Uudne heitveesüsteem muudab tehase tootmise senisest veelgi ressursisäästlikumaks ja keskkonnahoidlikumaks.

Eesmärk on asendada ühes aastas umbes 184 930 kuupmeetrit maagaasi kohapeal toodetud biogaasiga ja vähendada reovee hulka suunatava tootmisjääkide osa kuni 80%.

Projekti kaasrahastati Euroopa Regionaalarengu Fondist ja rahastamist koordineeris Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK). Projekti kogumaksumuseks on planeeritud 2 743 712 eurot, millest EL kaasrahastab 1 135 264,50 eurot. Koos lahkvoolse kanalisatsiooni rajamisega on projekti kogumaksumus 3,5 miljonit eurot.

A. Le Coqi biogaasi- ja reoveepuhastusjaama eskiis. FOTO: A.Le Coq

Biogaasi- ja reoveepuhastusjaama valmimine on üks osa A. Le Coqi keskkonnalubadusest muuta maailm paremaks ja puhtamaks paigaks, kus elada.

Üheks olulisemaks sihiks on ettevõte seadnud oma süsinikujalajälje vähendamise, mida rajatav biogaasijaam aitab saavutada. CO2 jalajälge aitavad oluliselt vähendada ka ettevõtte üleminek 100-protsendilisele roheelektrile, päikesepargi rajamine logistikakeskusele ja tootmises juurutatud Energy Track energiajuhtimissüsteem. Möödunud aasta lõpust kogutakse katlamaja korstende otsast kokku kogu soojusenergia, mis suunatakse tagasi tootmishoonete kütteks. Kõigi nende tegevuste tulemusena väheneb A. Le Coqi aastane süsinikujalajälg ligi 8000 tonni aastas.

A. Le Coq on sel ja eelmisel aastal investeerinud keskkonnaprogrammi esimesse etappi üle 5 miljoni euro, sh 1,22 miljonit eurot Euroopa Liidu toetusrahadest. 

Tagasi üles
Back