Inteli endine tippjuht aitab TTÜ-l luua perspektiivseid tehnoloogia idufirmasid

Mark Harris.

FOTO: Corvinius University

Üle 30 aasta Intelis töötanud Mark Harris alustas koolitusvallas koostööd Tallinna Tehnikaülikooliga ja loodab, et sellest koostööst võiks sirguda ka maailmas edusaavutavaid uusi tehnoloogiafirmasid.

Harris on viimased kümme aastat juhtinud Inteli kõrgharidus- ja uuringuvaldkonda ning loonud ülemaailmse konsultantide võrgustiku, kelle peamiseks eesmärgiks on aidata uutel ja huvitavatel tehnoloogia idufirmadel edukalt turule jõuda.

Eelmise nädala lõpus Tallinnas viibinud Harris kinnitas, et tal oleks heameel, kui tal õnnestuks maailmaturule aidata ka mõni Eesti alustav tehnoloogiafirma või olla abiks ülikoolidele vastava kompetentsi edasiarendamisel.

Harris, kes lahkus Intelist ja asutas eelmisel aastal omaenda nõustamis-ja koolitusfirma Innovaventures, märkis, et kasutades ära oma suurt suhtevõrgustikku, mida ta Inteli kõrghariduse ja uuringuvaldkonna direktorina palju aastaid maailma eri riikides arendas, on tema uus kirg seotud ennekõike ülikoolide abistamisega uute innovaatiliste tehnoloogiatega seotud ärimudelite turule aitamisega.

«Intelis töötades olin vaba tegutsema vaid Inteli soovide ja rahastamisplaanide piires, täna aga võin aidata ka neid start-up ettevõtmisi, millel on perspektiiv väljaspool Inteli huvisfääre,» selgitas Harris.

Mark Harrise sõnul valitsevad USA ja Euroopa innovatsioonis suured kontrastid. Näiteks registreeritakse Euroopas 65 protsenti rohkem patente kui USAs, kuid samal ajal jäävad eurooplased ameeriklastest palju maha innovaatiliste toodete turule toomisel.

Selle kontrasti ühe põhjusena nimetas Harris Euroopa riskikapitalismi oluliselt tagasihoidlikumat arengut kui USAs. 

Teise põhjusena tõi ta välja Euroopa ettevõtlikkusele suunava hariduse (enterpreneurship) suurt mahajäämust Ameerika vastavast haridusest.

«Ameerikas seevastu on ideid ja patente vähem, kuid uudsete toodete-teenuste turuletulekuks vajalike investorite leidmine märksa lihtsam, samuti on regulatsioonid ettevõtjatele sõbralikumad kui Euroopas.» märkis ta.

Harrise sõnul on ta esimese kolme tegevuskuuga nõustamas kuut start-up meeskonda üle maailma, neist üks on näiteks Captchaad, mis tegutseb edukalt interneti turvalisuse vallas, pakkudes klassikalise madala häkkimiskindlusega identifitseerimiskoodi asemel mõnesekundiliste videote loomise tarkvara, mille läbivaatamisel peab inimene vastama sisuga seonduvale küsimusele.

Harrise sõnul võiks seitsmes meeskond tema portfelli tulla Eestist, miks mitte TTÜ noorte seast. Koostöö alguseks võib pidada Harrise eile peetud loengut TTÜ auditooriumis.

«Münhenis, kus ma praegu elan, on ka minu veebiarendaja Eestist,» märkis ta. «Teil on siis palju vabadust, ID kaardid, kiire firmade registreerimise võimalus, lihtne maksusüsteem, mis kõik peaks looma teatud eeldusi edukate idufirmade tekkeks.»

Tallinna Tehnikaülikooli prorektori Alar Kolki sõnul on neil Harrisega olnud jutuks mitmeid koostöövõimalusi, mis TTÜs tehnoloogia innovatsiooni taset tõstaks.

«See ongi TTÜ suund, et maailmafirmade tippeksperdid teadusuuringute ja innovatsiooni valdkonnas tuleks meid oma loengutega koolitama. Kindlasti on Inteli kompetents ja Mark Harrise persoon sellised kaaluvihid, mille abi tuleks igakülgselt kaaluda kõigil, kes kõrgtehnoloogilisest teadusmaailmast reaalsete populaarsete toodete maailma edasi liikuda soovivad .»

Mark Harrise sõnul pakub ta idufirmadele ja perspektiivsetele üliõpilasfirmadele mitmeid teenuseid, muuhulgas äriidee põhjalikku analüüsi, soovitusi meeskonna ja strateegia valikul, aitab kaasa finantsvahendite leidmisele ja turundusele.

«Enim tullakse meie juurde, kuna tahetakse pääseda Ameerika turule, kuid tegelikult näitab kogemus, et noored meeskonnad vajavad pigem põhjalikku ja fundamentaalset koolitust, et vältida vigu,» ütleb ta.

Mark Harris on andnud ka nõusoleku, et osaleb Euroopa Innovatsiooni Akadeemial, mis toimub TTÜ-s tänavu 16. juulist 3. augustini.
 

Tagasi üles