Hinnang: aastaks 2050 kasvab nõudlus kütuse järele vähemalt 30 protsenti

FOTO: SCANPIX.

Tallinnas toimunud energeetikakonverentsi raames tutvustas Maailma Energeetikanõukogu esindaja Ayed Al-Qahtani globaalse transpordivaldkonna võimalikke arengustsenaariume, mille kohaselt suureneb nõudlus mootorikütuste järele aastaks 2050 vähemalt 30 protsenti.

Oma ettekandes tutvustas Al-Qahtani kahte võimalikku stsenaariumi. Neist esimene (nn Freeway) väljendas võimalikku arengut, mille kohaselt kujundavad turul valitsevad jõud ise konkurentsi globaalsel turul.

Teise variandi (Tollway) puhul lähtusid prognoosi koostajad aga sellest, et olukord on globaalsel turul jõulisemalt reguleeritud ning riikide valitsused sekkuvad aktiivsemalt nii uute tehnoloogiate kui taristute arendamisse, eesmärgiga tõsta esile ühiseid huve.

Prognoosi kohaselt kasvab kütusetarbimine globaalses transpordisektoris aastaks 2050 30 (Tollway) kuni 82 (Freeway) protsenti.

Samal ajal ennustatakse uuringus autode arvu suurenemist 2,2-2,6 korda. Seejuures oodatakse sõidukite arvu järsku kasvu just arenevates riikides, kus see hinnangute kohaselt suureneb 430 (Tollway) kuni 557 (Freeway) protsenti.

Arenenud riikides kasvab sõidukite arv samal ajal kordades vähem ehk 26 (Tollway) kuni 41 (Freeway) protsenti.
 

Tagasi üles