KIK toetab kliimamuutuste leevendamisprojekte arengumaades

Päikesepaneelid, pilt on illustratiivne ega ole konkreetsete projektidega seotud.

FOTO: Elmo Riig/SAKALA

Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) võtab alates esmaspäevast vastu taotlusi projektidele, mis aitavad arenguriikides kliimamuutusi leevendada, taotlusvooru eelarve on 1,45 miljonit eurot.

KIK ootab taotlusvooru projekte, mis aitavad vähendada kasvuhoonegaaside heidet energia-, transpordi-, vee- ja ehitusvaldkonnas, samuti jäätmekäitluse ja põllumajanduse ning metsanduse vallas. Taotlusi võib esitada ka info- ja kommunikatsioonitehnoloogia valdkonnas, teatas KIK. 

«Hetkel on käimas kolmas taotlusvoor. Esimest korda toetasime arengumaades kliimamuutusi leevendavaid ja või kliimamuutuste mõjuga kohaneda aitavaid projekte 2019. aastal ning teist korda 2020. aasta alguses. Kahe aasta jooksul oleme seni toetanud projekte kokku 1,33 miljoni euroga. Projektide sihtriigid on olnud Bangladesh, Myanmar, Grenada, Gruusia, Alžeeria, Elevandiluurannik, Lõuna-Aafrika Vabariik, Costa Rica ja Burkina Faso,» selgitas KIK kommunikatsioonijuht Tiina Nõmm. 

Eelmisel aastal toimunud taotlusvooru tulemusena jõudis Costa Ricasse digitaalne lahendus metsamaterjali mõõtmiseks ja andmetele tugineva tarneahela juhtimiseks. Lõuna-Aafrika Vabariigis arendati edasi hoonete energiajuhtimise tarkvara ning Burkina Fasos leevendati veenappuse probleeme.

Taotlusvoorus võivad osaleda mittetulundusühingud, sihtasutused, ettevõtted, ülikoolid, valitsusasutused ja kohalikud omavalitsused või nende hallatavad asutused. Lisaks soovile jagada oma teadmisi kliimaprobleemide lahendamisest peab taotlejal olema ka partner Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) arenguabi saajaks määratletud riigis.

Ühe projekti toetus on minimaalselt 30 000 eurot ja maksimaalselt 200 000 eurot. Toetuse maksimaalne määr on 90 protsenti abikõlblikest kuludest ning omafinantseering peab moodustama vähemalt 10 protsenti abikõlblikest kuludest.

«Toetatavate tegevuste valdkonnad ei ole piiratud, seni toetatud 9 projekti seas on olnud nii digitaalseid lahendusi kui ka tehnoloogilisi arendusi. Oluline, et projektide oodatavate tulemuste seos kliimamuutustega peab olema määratletav lähtudes OECD metoodikast ehk niinimetatud Rio markeritest,» rõhutas Nõmm. 

Toetust saab taotleda alates 14. septembrist kuni 17. novembrini.

Seni on meetmega toetatud järgmisi projekte:

  • MTÜ Mondo projekt «Jätkusuutlike ja taskukohaste päikeseenergia lahenduste väljatöötamine Myanmari maapiirkondade kogukondadele». Projekti käigus töötab välja ja paigaldab projektipartner OÜ MasterPro sihtriiki Myanmari päikeseenergia kodulahendused.
  • Reverse Resources OÜ projekt «Tarkvarateenus rõivatootmisjääkide ringluse edendamiseks arenguriikides». Projekti käigus töötatakse välja tarkvara, millega saab pakkuda teenust rõivatootmisjääkide ringluse edendamiseks.
  • Tallinna Tehnikaülikooli projekt «Grenada veekeskkonna monitooring ja analüüs».  Projekti käigus paigaldatakse projektipartneri Flydog OÜ poolt osadele Grenada jõgedele andurid vee hulga, kiiruse, läbipaistvuse, hapnikusisalduse ja muude parameetrite monitoorimiseks, andurite käigushoidmiseks vajalik toitesüsteem ning sidevahendid raskesti ligipääsetavates kohtades asuvate monitooringuandmete reaalajas edastamiseks.
  • MTÜ Päästeliit projekt «Kliimamuutuste mõju vähendamine läbi metsatulekahjude ennetamise ja neile tõhusama reageerimise korraldamisega Borjomi piirkonnas Gruusias». Päästeliidu projekti käigus jagavad ja rakendavad Eesti vabatahtlikud päästjad kogemusi Gruusia Borjomi piirkonna partnerile. Päästeliit aitab kohalikke päästjaid välja õpetada ja neid vajaliku tehnikaga varustada.
  • TarkVent OÜ «Hoonete energiajuhtimise tarkvara SmartVent rakendamine, arendamine ja turundamine arenguriikides» Lõuna-Aafrika Vabariigis. TarkVent OÜ loob tarkvaral põhinevat lahendust vananenud hoonete automaatika renoveerimiseks. SmartVenti tarkvara on ehitatud Google Cloud Platformi põhjal ja on ligipääsetav veebiadressil smartvent.app.
  • Dieselland-Equipment OÜ «Õhukvaliteedi parandamine läbi heitgaaside vähendamise» töötab välja taskukohase diiselmootorite toitesüsteemi mobiilse remonditöökoja, mida soovitakse tööle panna Elevandiluurannikul.
  • Eesti Maaülikool «Niiskust ja toitaineid kapseldavate tardkomposiitide kasutamine taimekasvatuses ja ökosüsteemide taasloomine ariidsetel aladel» Alžeerias.
  • ClearLife OÜ «Taastuvenergia suletud süsteemiga hügieenimoodul kasutamiseks vähese veeressursiga aladel» Burkina Fasos. 
  • Timbeter OÜ «Timbeteri puidumõõtmistehnoloogia kasutusele võtmine Costa Rica metsamajanduse tõhustamiseks».
Tagasi üles
Back