Rohelisem Eesti: põlevkivielektri tootmine vähenes poole võrra

Estonia kaevandus. FOTO: Matti Kämärä/Põhjarannik.

Statistikaameti andmetel toodeti Eestis 2019. aastal elektrit 7560 gigavatt-tundi, mis on 39 protsenti vähem kui aasta varem, põlevkivist elektri tootmine vähenes 46 protsenti.

Statistikaameti analüütiku Helle Truutsi sõnul mõjutas eelmise aasta elektritootmise langust põlevkivi tarbimise vähenemine elektrijaamades. «Kui 2018. aastal toodeti 76 protsenti elektrist põlevkivist, siis 2019. aastal vaid 57 protsenti,» ütles Truuts pressiteates.

Sisetarbimise stabiilsena püsimiseks kasvas vajadus elektrienergia impordiks. Võrreldes 2018. aastaga liikus Põhjamaadest Eestisse 40 protsenti rohkem elektrit, mis moodustas koguimpordist 86 protsenti.

Elektrienergia eksport vähenes samal ajal ligi kaks korda, seejuures moodustas eksport Lätti koguekspordist 76 protsenti.

Elektrienergia toodang taastuvatest allikatest suureneb aasta-aastalt. Möödunud aastal oli kasv võrreldes 2018. aastaga 5 protsenti. Tuuleenergia toodang kasvas aastases võrdluses 8 protsenti, moodustades kolmandiku kogu taastuvelektri toodangust.

Oluliselt suurenes ka elektri tootmine puitkütustest ja biogaasist. Puitkütustest toodeti elektrit 4 protsenti rohkem ja see moodustas kogu toodetud taastuvenergiast ligi kaks kolmandikku.

Järjest enam toodetakse elektri- ja soojusenergiat ka koostootmisprotsessis. Tootmismahud jäid küll aastases võrdluses samaks, aga biomassist toodetud elektrienergia kogus kasvas 30 protsenti.

Viimasel viiel aastal on koostootmisprotsessis toodetud elektri osatähtsus elektri kogutoodangus olnud 10-12 protsenti, kuid mullu oli see juba 20 protsenti.

Põlevkivi toodeti 15,9 miljonit tonni, mis on 38 protsenti vähem kui 2018. aastal. Põhiline osa põlevkivist tarbitakse elektrijaamades ja õlitehastes põlevkiviõli toorainena. Põlevkiviõli toodeti 1,1 miljonit tonni ja enamik sellest eksporditi. Peamised sihtriigid olid Holland, Taani ja Ameerika Ühendriigid.

Energiaturul olulise kütuseliigina koha leidnud puidugraanulite toodang on jätkuvalt kasvutrendis. Graanuleid toodeti ligi 1,6 miljonit tonni, mida on varasema aastaga võrreldes ligi viiendiku võrra rohkem. Välisturu nõudluse tõttu suurem osa toodangust eksporditi. Peamine ekspordi sihtriik oli Taani, järgnesid Belgia ja Holland.

Tagasi üles
Back