Euroopa Keskpank jättis nii intressimäärad kui ka varaostukava muutmata

Euroopa Keskpanga president Christine Lagarde.

FOTO: VINCENT KESSLER/REUTERS/Scanpix

Euroopa Keskpank (EKP) otsustas neljapäevasel rahapoliitika nõukogu istungil jätta nii intressimäärad kui ka varaostukavad muutmata.

Keskpank jättis püsivõimaluse intressimääraks -0,50 protsenti, põhiliste refinantseerimisoperatsioonide intressimääraks 0,00 protsenti ja laenamise püsivõimaluse intressimääraks 0,25 protsenti.

EKP nõukogu eeldab, et keskpanga baasintressid püsivad praegusel või madalamal tasemel, kuni prognoositav inflatsioon tõuseb kahe protsendi taseme lähedusse, kuid jääb vahetult alla selle. 

Erakorralise varaostukava PEPP mahuks jääb 1,35 miljardit dollarit. Seoses koroonaviiruse kriisiga avatud PEPP panustab üldisse rahapoliitika lõdvenemisse, aidates seeläbi tasakaalustada pandeemiaga seotud oodatavat langust inflatsiooni kursis. Varaostud toimuvad paindlikult erinevate varasegmentides ja jurisdiktsioonide seas, teatas EKP.

Varaostud PEPPi alusel jätkuvad kuni nõukogu hindab koroonaviiruse kriisi lõppenuks, kuid vähemalt 2021. aasta juunini. PEPP-i raames soetatud varade tulud reinvesteeritakse vähemalt kuni 2022. aasta lõpuni. 

Varasem varaostukava APP jätkub tempos 20 miljardit eurot kuus, üheskoos ajutise 120-miljardise lisaprogrammiga, aasta lõpuni. Igakuised varaostud kestavad nii kaua kui rahapoliitika toetamiseks vaja ning lõppevad veidi enne seda, kui EKP taas intressimäärasid tõstma hakkab.

APPi raames soetatud varade tulude täismahus reinvesteerimist jätkatakse pika perioodi jooksul pärast baasintresside tõstmist nii kaua kui on vajalik tugevate likviidsustingimuste tagamiseks. 

EKP nõukogu lisas, et on vajadusel valmis kohandama kõiki oma instrumente, tagamaks inflatsiooni kestev lähenemine eesmärgile.

Tagasi üles