Kirjanen võttis 5 miljonit dividende

Graanul Investi suuromanik Raul Kirjanen.

FOTO: Sander Ilvest

Maailma ühe suurima pelletitootja Graanul Investi omanik Raul Kirjanen võttis valdusfirmast eelmisel aastal 5 miljonit eurot dividendi. Kontsern, millest pisut enam kui pool kuulub talle, kasvatas käivet kolmandiku ehk saja miljoni euro võrra, 401,7 miljoni euroni. 

Kokku maksis Graanul Invest eelmisel aastal omanike (Kirjanenile kuulub läbi ettevõtte Biofuel 50,63%, Anders Andersonile läbi OÜ Neoinvesteeringud 39,37% ja Andres Rätseppale 10%) valdusfirmadele 10 miljonit eurot, selgub majandusaasta aruannetest.

Kuigi Graanul Investi ärikasum kerkis 23 protsenti, 53,2 miljoni euroni, langes kontserni koondkasum põhivara ümberhindluse ja metsavarumisfirmade väiksema kasumi tõttu.

Aruandeaasta puhaskasum vähenes 5,8 protsenti, 48,2 miljonile eurole. Põhivararade ümberhindamisel ilmnes, et Helme Energia koostootmisjaama väärtus on oluliselt madalam, kuna selle toetusskeem lõppeb 2024. aastal ning selle järgselt ettevõtte rahateenimisvõimekus oluliselt väheneb.

Seetõttu otsustati kontserni tasemel kajastada ümberhindlusi 5,3 miljoni euro ulatuses ning aastavõrdluses vähenes koondkasum 16 protsenti 42,9 miljonile eurole. Samuti vähenes kontserni kuuluvate metsavarumisfirmade kasumid: kui Valga Puu ja Roger Puit teenisid emafirmale 2018. aastal 12,4 miljonit eurot kasumit, siis mullu 2,4 miljonit eurot.

Tootmine USAs ja biomaterjali arendusprojekt

Graanul Investi möödunud aasta olulisemaks sündmuseks oli USAs Texase osariigis asuva puidugraanulitehase ja sadamaterminali ost, mille koguinvesteeringuks kujunes 67 miljonit eurot. Kuigi Woodville'i linnakeses paiknev tehas oli ostuhetkel töökorras ning ettevõttes töötas ligi 70 töötajat, on see viimase kolme aasta jooksul eelmise omaniku pankroti tõttu enamasti seisnud, märgib juhatus aruandes.

Ettevõte peab peamiseks ülesandeks viia tehas läbi tehnilise taseme tõstmise ja töötajate täiendkoolituse tasemele, millega saavutada stabiilne toodangumaht 450 000 kuni 500 000 tonni aastas.

Möödunud aasta augustis algasid puidu fraktsioneerimise katsetehase ehitustööd, kus esimeste katsetustega oli planeeritud alustada tänavu teises kvartalis. Projekti, – mille koguinvesteering on 15 miljonit eurot ja mille jaoks on saadud toetust ka Euroopa Liidu meetmetest – eesmärk on nelja aasta jooksul valideerida puidu fraktsioneerimise tehnoloogia protsess ning projekti tööstuspartnerite toel kasutada fraktsioneerimise tehase produkte (ligniin ja 2G suhkrud) olemasolevate toodete retseptide arendamisel või täiesti uute biotoodete tootmisel.

Lätis suurem tootmine kui Eestis

Graanul Invest tootis 2019. aastal kokku ligi 2,5 miljonit tonni puidugraanuleid, millest Eesti tehaste toodang moodustas miljon tonni ja Läti toodang ligi 1,2 miljonit tonni. Leedus toodeti 94 500 ja USAs 195 000 tonni puidugraanuleid. Aruandes seisab, et mullu oli esimene aasta, kui kogu aasta vältel olid toormetarned tasakaalus müügiga ehk oli võimalik püsivalt hoida maksimaalset tootmismahtu kõigis tehastes.

Lõviosa pelletitootja toodangust eksporditakse: müük Ühendkuningriiki moodustas möödunud aastal 142,2 miljonit eurot, Hollandist teeniti müügitulu 107,6 ja Taanist 71 miljonit eurot. Pelletite müük moodustas käibest 90 protsenti ehk 362 miljonit eurot, elektri- ja metsamaterjali müük moodustasid vastavalt 31,5 ja 7,7 miljonit eurot.

Graanul Invest on üks maailma suurimatest puidugraanulite tootjatest tootmisvõimsusega 2,6 miljonit tonni, mille tehased asuvad Eestis, Lätis, Leedus ja Ameerika Ühendriikides. Samuti kuulub kontsernile kuus elektri- ja koostootmisjaama, mis asuvad Eestis ja Lätis. Möödunud aastal tootis kontsern 331,3 gigavatt-tundi elektrit ja 2214 gigavatt-tundi soojusenergiat.

Kontserni töötajate arv oli keskmiselt 521 ehk 92 võrra enam kui aasta varem. Lisaks töötab sidusettevõtetes Valga Puu ja Roger Puit veel 135 töötajat. Tööjõukulud suurenesid aastaga 38,8 protsendi võrra, 19 miljoni euroni.

Ettevõtte metsaportfelli suurus Eestis on 53 687 hektarit, millega ollakse üks suurimaid erametsaomanikke. Lätis on metsa 1221 hektarit.

Graanul Investi omanikud on läbi valdusfirmade Raul Kirjanen, Anders Anderson ja Andres Rätsepp.

Tagasi üles