Vaata ⟩ Eesti maksab USA advokaadibüroole õigusteenuse eest 3 miljonit eurot
Nõustajateks ka Interpoli ja FBI eksjuhid

Rahandusminister Martin Helme sõlmis kokkuleppe Ameerika Ühendriikide advokaadibüroo Freeh Sporkin & Sullivan LLP-ga Eesti riigile õigusteenuse osutamiseks rahvusvahelistes rahapesuga seotud uurimistes, lepingu maksumus on 3 miljonit eurot.

«Eesti riigi maine on minevikus toimunud mitmes rahvusvahelises rahapesujuhtumis tugevalt kannatada saanud. Nagu me teame, on eri riikides algatatud uurimised seoses rahapesu tõkestamise nõuete rikkumistega Eestis asuvate pankade või nende filiaalide poolt. Sealhulgas on uurimised algatatud ka Ameerika Ühendriikides,» selgitas Helme kohaliku õigusabi kaasamise vajadust Ameerika Ühendriikides.

Ministri sõnul on Eesti riigi jaoks tähtis selles protsessis võimalikult aktiivselt osaleda, teha Ameerika Ühendriikide uurimisasutustega koostööd ja kui uurimiste tulemusena määratakse pankadele trahvid, siis osaleda riigina trahvide jagamisel.

«Oma meeskonnaga olen edaspidi tihedas suhtluses Ameerika Ühendriikide suursaadiku ja saatkonnaga Tallinnas, oleme juba kohtunud Föderaalse Juurdlusbüroo (FBI) esindajaga Eestis ja arutanud meie volitusi,» märkis advokaadibüroo asutaja ja juhtivpartner Louis J. Freeh ja lisas, et seejuures on FBI peamine USA uurimisasutus, mis tegeleb Eestis väidetavalt toime pandud rahapesu juhtumitega.

«Pakun Eesti valitsusele õigusnõustamist ja esindamist praeguseks juba tuntud ja kahtlustatavates rahapesu asjades, mis on seotud Põhjamaade pankadega, kes on tegutsenud oma Eesti ja teiste Baltimaade tütarettevõtete ja filiaalide kaudu, ja puudutavad miljardite USA dollarite väärtuses raha liikumist vastuolus kohaliku ja rahvusvahelise õiguse ning Eesti järelevalve eeskirjadega,» märkis Freeh.

Ta ütles, et lisaks väidetava rahapesu finantsuurimise toetamisele abistab ja esindab ta Eesti valitsust suhetes Ameerika Ühendriikide pangandusjärelevalve asutuste, justiits- ja rahandusministeeriumi, Väärtpaberi- ja Börsikomisjoni (SEC), New Yorgi osariigi finantsteenuste osakonna ning teiste õiguskaitse- ja järelevalveasutustega Rootsis, Taanis, Saksamaal ja teistes riikides. 

«Täidan neid ülesandeid tihedas koostöös Eesti rahandusministeeriumi, finantsinspektsiooni, justiitsministeeriumi, riigiprokuratuuri, politsei- ja piirivalveameti, rahapesu andmebüroo ja teiste Eesti asutustega, mis tegelevad rahapesu juhtumite uurimise või vastastikuse õigusabi menetlemisega, mis asjasse puutuvad,» lisas ta.

Kavas on uurida ja arendada kõiki võimalikke õiguslikke teooriaid või tegevuskavasid, mis võivad anda Eesti valitsusele aluse esitada hagisid õigusrikkujatest finantsinstitutsioonide vastu Ameerika Ühendriikides või teistes välisriikides.

«Koostöös Eesti valitsuse ja asjassepuutuvate asutustega viime läbi kahju hindamise, et määratleda, kui suurt rahalist ja muud kahju on teinud õigusrikkujatest finantsinstitutsioonid Eestile ja siinse panganduse reputatsioonile,» rääkis Freeh.

Praegu on tema sõnul raske hinnata töö ajalist kestust, sest see sõltub uurimiste edust, järelevalve- ja õiguskaitseasutuste rahvusvahelisest koostööst ning muudest asjaoludest, nagu rahvusvaheliste õigusabi taotlused ja käimasolev COVID-19 pandeemia. 

Freeh Sporkin ja Sullivani meeskond on rahvusvahelise kuritegevuse, korruptsiooni ja rahapesujuhtumitega seotud uurimistes väga mitmekülgsete kogemustega.

Eesti riiki nõustava meeskonna juht Freeh oli aastatel 1991–1993 New Yorki lõunaringkonna kohtunik ja aastatel 1993–2001 FBI peadirektor.

Eestit nõustavasse meeskonda kuulub ka Ronald K. Noble, kes töötas aastatel 1993–1996 kõrgetel finantskuritegude uurimistega seotud ametikohtadel USA rahandusministeeriumis ja aastatel 2000–2014 Interpoli peadirektorina. Samuti kuulub meeskonda Walter Donaldson, kes on varemtöötanud kommertspanga Bank of America pettuste uurimise juhina.

Lisaks on meeskonnas endine Scotland Yardi finantskuritegude üksuse juhtiv uurija ja Suurbritannia keskpanga turvaülem Terry Burke, endine FBI asedirektor ning Suurbritannia finantsjärelevalve asutuse peauurija Michael Welch ning Eesti investeerimispankur ja finantsinstitutsioonide asjatundja Ragnar Meitern.

Rahandusministeerium edastas 8. juunil ettepaneku pakkumuste esitamiseks advokaadibüroodele Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, White & Case LLP ja Freeh Sporkin & Sullivan LLP. Hankemenetluses osutus valituks advokaadibüroo Freeh Sporkin & Sullivan LLP. 

Tagasi üles
Back