Eesti valitsus aitab Somaalia võlga kustutada

Somaalia lapspõgenikud.

FOTO: THOMAS MUKOYA / REUTERS

Valitsus kiitis neljapäevasel istungil heaks Rahvusvahelise Valuutafondi (IMF) algatatud Somaalia võlakoorma kustutamise programmis osalemise.

Korraldusega volitatakse Eesti Panka kasutama IMFi kontol olevaid Eesti valitsuse vahendeid, et toetada Somaalia võlgade kustutamist IMFi ees.

IMF on teinud Eestile ettepaneku osaleda võlakustutuses 50 000 IMFi arveldusühikuga (SDR) ehk 62 145 euroga. Võlaleevenduses osalemisega toetab Eesti Somaalia arengut ja seeläbi globaalset majandus- ja finantsstabiilsust ning vaesuse vähendamist.

Kuna Eesti osalus Somaalia võlgade finantseerimisel seisneb üksnes IMFi kontodel olevate valitsuse vahendite kasutamises, puudub vajadus rahaliste vahendite eraldamiseks riigieelarvest.

IMFis algasid arutelud Somaalia võlgade võimalikust kustutamisest IMFi ja teiste võlausaldajate ees 2019. aasta sügisel. Somaalia on oma võlakoormuse tõttu kvalifitseeruv IMFi HIPC initsiatiivi kaudu saadavale võlaleevendusele. HIPC initsiatiivi otsustasid luua IMF ja Maailmapank 1996. aastal, et vähendada vaeste riikide võlakoormust.

Selle kohaselt nõustuvad rahvusvahelised doonorid ehk finantsinstitutsioonid ja riikide valitsused kustutama võlgu sellistele jätkusuutmatu võlaga riikidele, kes täidavad kehtestatud kriteeriumid, viivad ellu tugevat majanduspoliitikat ning aitavad kindlustada stabiilse majandusarengu tulevikus.

39 riigist, mis on HIPC initsiatiivi raames potentsiaalselt abikõlbulikud, on 36 riiki saanud võlaleevendust. Ülejäänud kolm riiki on Somaalia, Sudaan ja Eritrea.

Tagasi üles