Kuue kuu Euribor langes -0,287 protsendile

Euroopa keskpank Frankfurtis Maini ääres

FOTO: DANIEL ROLAND/AFP

Kuue kuu Euribor langes esmaspäeval 0,004 protsendipunkti võrra -0,287 protsendile.

Pankadevahelise rahaturu intressinäitaja Euribor on seotud Euroopa Keskpanga (ECB) baasintressidega. ECB nõukogu otsustas 4. juunil toimunud rahapoliitikaistungil jätta hoiustamise püsivõimaluse intressimääraks -0,50 protsenti, põhiliste refinantseerimisoperatsioonide intressimääraks 0,00 protsenti ja laenamise püsivõimaluse intressimääraks 0,25 protsenti.

ECB otsustas suurendada erakorralise varaostuprogrammi PEPP mahtu 750 miljonilt eurolt 1,35 miljardini.

Märtsi lõpus seoses koroonaviiruse kriisiga avatud PEPP meetme mahu suurendamise eesmärgiks on toetada reaalmajanduse rahastustingimusi, eriti ettevõtetele ja majapidamistele. Varaoste tehakse paindlikult erinevate varasegmentides ja jurisdiktsioonide seas. 

Varaoste PEPP-i alusel jätkatakse ECB teatel seni, kuni nõukogu hindab koroonaviiruse kriisi lõppenuks, kuid vähemalt 2021. aasta juunini. PEPP-i raames soetatud varade tulud reinvesteeritakse vähemalt kuni 2022. aasta lõpuni. 

Varasem varaostuprogramm APP jätkub tempos 20 miljardit eurot kuus, üheskoos ajutise 120-miljardise lisaprogrammiga, aasta lõpuni. Igakuised varaostud jätkuvad nii kaua kui rahapoliitika toetamiseks vaja ning lõppevad veidi enne seda, kui ECB taas intressimäärasid tõstma hakkab.

APP-i raames soetatud varade tulude täismahus reinvesteerimist jätkatakse pika perioodi jooksul pärast baasintresside tõstmist nii kaua kui on vajalik tugevate likviidsustingimuste tagamiseks. 

30. aprilli istungil otsustas ECB teha veelgi soodsamaks TLTRO III laenuprogrammi tingimused, langetades selle intressimäära 2020. aasta juunist kuni 2021. aasta juunini 50 baaspunkti võrra madalamale eurosüsteemi peamiste refinantseerimisoperatsioonide keskmisest intressimäärast samal perioodil. TLTRO III programmi alusel pakub keskpank odavaid laene euroala pankadele.

Lisaks sellele teatas ECB toona uutest pandeemiakriisiga seotud pikemaajalistest refinantseerimisoperatsioonidest (PELTRO), mille kaudu toetatakse euroala finantssüsteemi likviidsustingimusi, tagamaks rahaturgude sujuv toimimine.

Tagasi üles