Ragn-Sellsi plaan: põlevkivituhatehas Ida-Virumaale

Ragn-Sellsi Tallinna prügila

FOTO: TAIRO LUTTER / POSTIMEES

Ragn-Sells soovib Ida-Virumaale ehitada põlevkivituha väärindamisprotsessil põhineva tehase ning plaanib peatselt esitada taotluse kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu algatamiseks.

Viis aastat tagasi käivitatud põlevkivituhkade väärindamise uurimisprojekti jaoks lõi Ragn-Sells AS Eestis tütarettevõtte RS-OSA Service OÜ, teatas Ragn-Sells.

Praeguseks on ettevõtte juhtimisel loodud teaduslik konsortsium, milles osalevad alus- ja rakendusuuringute läbiviimisel ka Tartu ülikooli ja Tallinna tehnikaülikooli teadlased. Hiljuti liitus uuringute kaasrahastajana Sihtasutus Archimedes ning koostööd tehakse ka Eesti Energiaga.

Tehnoloogia arendustööde eesmärgiks on süsinikneutraalse protsessi abil üle miljoni tonni põlevkivituhajäätmete väärindamine aastas.  

Põlevkivielektritööstusest pärit tuhkade ringlusse võtmise lahendus keskendub tuhkade koostisele ja võimalustele tuhkades leiduvaid keemilisi komponente taaskasutada erinevates materjalitööstustes.

Sellised jääkide kasutamise tehnoloogiad aitaksid ettevõtte teatel ühelt poolt vähendada koormust Ida-Virumaa keskkonnale ja teisalt vajadust kaevandada täiendavaid loodusressursse nii Euroopas kui maailmas tervikuna.

Tänavu mais teatas Ragn-Sells Grupp uue lendtuhkade väärindamise tehase ehituse algusest Rootsis. Kahe aasta pärast võimaldab valmiv tehas väärindada ligi pool Rootsis tekkivast lendtuhast tööstuslikeks sooladeks.

Möödunud nädalal teatas ettevõte, et esitas Eesti Patendiametile avaldused taotlemaks patente põlevkivituha väärindamise protsessile.

Ragn-Sells Grupp on Rootsi pereettevõte, mis on tegev kokku neljas riigis. Ragn-Sells Eestis töötab 275 inimest ja ettevõte käive on 27 miljonit eurot. 

Tagasi üles