Prügifirma tahab patenteerida põlevkivituha väärindamist

Ragn-Sellsi juhtimisel loodi teaduslik konsortsium, milles osalevad ka Tartu ülikooli ja Tallinna tehnikaülikooli teadlased, hiljuti liitus uuringute kaasrahastajana ka SA Archimedes.

FOTO: Ragn-Sells

Jäätmekäitlusettevõte Ragn-Sells AS esitas patendiametile avaldused taotlemaks patente põlevkivituha väärindamise protsessile, mis võimaldaks lendtuhka töödelda tööstuslikeks sooladeks.

Viis aastat tagasi käivitatud põlevkivituhkade väärindamise uurimisprojekti jaoks lõi Ragn-Sells AS Eestis tütarettevõtte RS-OSA Service OÜ, teatas Ragn-Sells.

Praeguseks on ettevõtte juhtimisel loodud teaduslik konsortsium, milles osalevad alus- ja rakendusuuringute läbiviimisel ka Tartu ülikooli ja Tallinna tehnikaülikooli teadlased. Hiljuti liitus uuringute kaasrahastajana Sihtasutus Archimedes.

«Seniks kuni saame kasutada vaid taastuvenergiat, on vaja lahendust miljonitele tonnidele põlevkivituhale. On väga tähelepanuväärne, et see juba täna nii vajalik lahendus on meil nüüd käeulatuses,» ütles Ragn-Sellsi juhatuse esimees Rain Vääna pressiteates.

Põlevkivielektritööstusest pärit tuhkade ringlusse võtmise lahenduste uurimisel keskendutakse tuhkade koostisele ja võimalustele tuhkades leiduvaid keemilisi komponente taaskasutada erinevates materjalitööstustes.

Sellised jääkide kasutamise tehnoloogiad aitaksid ettevõtte teatel ühelt poolt vähendada koormust Ida-Virumaa keskkonnale ja teisalt vajadust kaevandada täiendavaid loodusressursse nii Euroopas kui maailmas tervikuna. Tehnoloogia arendustööde eesmärgiks on üle miljoni tonni põlevkivituhajäätmete väärindamine aastas süsinikneutraalse protsessi abil.

Tänavu mais teatas Ragn-Sells Grupp uue lendtuhkade väärindamise tehase ehituse algusest Rootsis. Kahe aasta pärast võimaldab valmiv tehas väärindada ligi pool Rootsis tekkivast lendtuhast tööstuslikeks sooladeks.

Ragn-Sells Grupp on Rootsi pereettevõte, mis on tegev kokku neljas riigis. Ragn-Sells Eesis töötab 275 inimest ja ettevõte käive on 27 miljonit eurot.

Tagasi üles