PRFoods palub võlakirjaomanikel loobuda finantskinnituste nõudest

Ettevõtja, PRFoodsi juht Indrek Kasela

FOTO: Eero Vabamägi

AS PRFoods kutsub 30. juunil kokku võlakirjaomanike koosoleku, et paluda võlakirjaomanikel loobuda tingimustes sisalduvatest emitendi finantskinnituste täitmise nõudest 2019/2020 majandusaastal. 

PRFoods teatas börsile, et COVID-19 pandeemia on toonud kaasa erakordse olukorra enamikes maailma riikides, muuhulgas ka kõikides riikides, kus ettevõte ja selle tütarettevõtjad tegutsevad ning on omanud negatiivset mõju nii vastavate riikide majanduskeskkonnale üldiselt kui ka PRFoodsi  tegevusele.

Muu hulgas on kirjeldatud asjaolud avaldanud ajutist negatiivset mõju PRFoodsi 2019/2020 majandusaasta kolmanda ja neljanda kvartali majandustulemustele ning raskendanud ka ettevõttele võlakirjade tingimustes sätestatud finantskinnituste täitmist.

Kuigi PRFoodsi täpsed majandustulemused majandusaasta lõppemisel ning nende mõju finantskinnituste täitmisele selgub auditeeritud majandusaasta aruande valmimisel, kujuneb ettevõtte esialgsetel arvutustel tänavu 30. juuniga lõppeval majandusaastal PRFoodsi netovõlgnevuse ja kulumieelse ärikasumi (EBITDA) suhtarv eelduslikult kõrgemaks tingimustes sätestatud tasemest 5,0.

Samas kinnitab PRFoods, et eelpool toodud ajutised negatiivsed mõjud ei mõjuta ettevõtte võimet täita tingimustest tulenevaid rahalisi kohustusi, muu hulgas võimet teha võlakirjadega seonduvaid makseid.

Tagasi üles