Luminorile väänati vassimise eest krõbe trahv

Luminor pank.

FOTO: Tairo Lutter

Finantsinspektsioon (FI) määras Luminor Pensions Estoniale väärteo korras vale info avalikustamise eest 170 000 eurot trahvi. 

Pensionifondide valitsejad peavad avalikustama iga pensionifondi põhiteabe dokumendis jooksvate tasude määra, mis näitab kõiki eelmisel kalendriaastal osakuomanike arvelt makstud tasusid ja kulusid.

FI teatel jättis Luminor Pensions Estonia 2018. aasta jooksvate tasude määra arvestamisel sihtfondidega seotud kulud nõuetekohaselt avalikustamata ja sai selle eest väärteo korras inspektsioonilt 170 000 eurot trahvi.

«Väärtpaberiturul tavainvestori ja avalikkuse eksitamine professionaalse turuosalise poolt on raske rikkumine,» toonitas FI juhatuse esimees Kilvar Kessler pressiteates. «Seda enam, et kohustusliku teise samba süsteemis puudutab see väga paljusid inimesi.»

Ta lisas, et tasude ebaõige avaldamine võib eksitada osakuomanikku valikute tegemisel ja luua ebaõige info avaldanud fondivalitsejale konkurentsieelise. 

Luminor Pensions Estonia investeerib olulise osa oma fondide varadest teistesse investeerimisfondidesse ehk sihtfondidesse, millega seotud kulu tuleb arvesse võtta fondide jooksvate tasude määra avalikustamisel.

2018. aasta jooksvate tasude määra arvestamisel jättis Luminor Pensions Estonia aga selle tegemata. Fondi kohta ebaõige, eksitava või mitteõigeaegse teabe avalikustamise eest lubab Investeerimisfondide seadus karistada juriidilist isikut rahatrahviga kuni 400 000 eurot.

Tagasi üles