Maailma majandusfoorum: düstoopia, puudulikud reeglid ja kasin küberturvalisus

Kasvavad lõhed rikaste ja vaeste vahel läidavad protestivaimu

FOTO: SCANPIX

Püsivad lõhed valitsuste kohustuste ja sissetulekute vahel ning sissetulekute ebavõrdne jaotus ohustavad eeloleval aastakümnel maailma majanduse arengut, selgub Maailma Majandusfoorumi värskest raportist. Sellest lähtuvalt on välja toodud ka kolm üsna sünget probleemidekogumit.
 

Düstoopia võrsed

Suur hulk ahtate väljavaadetega noori, kasvav hulk pensionäre, kelle sissetulekud sõltuvad niigi võlakoorma all ägisevatest riikidest ja kasvavad lõhed rikaste ja vaeste vahel läidavad protestivaimu igas ilmakaares, mis omakorda ohustab nii sotsiaalset kui poliitilist stabiilsust.

See on raporti kohaselt soodne kasvupinnas populismile, natsionalismile ja protektsionismile.

See stsenaarium toonitab ohtusid, mis võivad esile kerkida kokku tõmbuvate majanduste korral ning paremate alternatiivide puudumisel võib maailma majanduse viia langusspiraali.

Ebapiisavad ettevaatusabinõud

20. sajandi institutsioonid ja normid ei pruugi üha keerulisemaks muutuvas maailmas abiks olla, kuna vastastikkune sõltuvus rahanduse vallas, loodusvarade ammendumine ja kliimamuutused toovad esile olemasolevate seaduste ja regulatsioonide nõrgad kohad.

Olemasolevad ettevaatusabinõud ja reeglid, ei pruugi olla enam piisavad, et hallata elutähtsaid loodusvarasid ja tagada avaliku korda.

«Oleme näinud mitmeid näited üleregulatsiooni kohta. Näiteks reaktsioon Islandi vulkaanipurskele, samuti on palju näited ebapiisavast regulatsioonist, nagu selgus USA panganduskriisi ja Euroopa võlakriisi puhul. Peame leidma õige tasakaalu,» nentis Swiss re riskianalüütik David Cole.

Ühenduste tume pool

Sõja, kuritegevuse ja terrorismi mõju ei ole virtuaalmaailmas veel nii suur kui füüsilises maailmas, kuid see võib raporti kohaselt peagi muutuda.

Virtuaalmaailma turvalisust peetakse tänapäeval avalikuks hüveks, kuna selleks, et tagada maailma majanduse head tervist ja jõudude tasakaalu, on vaja turvalist digitaalruumi. Meie igapäevaelu sõltub pea täielikult online-süsteemidest. See on aga väga haavatav nii küberrünnakute ja digitaalsete apsakate poolt. Seda enam, et pahatahtlikud institutsioonid või inimesed võivad üha väiksemate pingutustega rünnaku valla lasta.

Tagasi üles